Illustrasjonsfoto av rømt oppdrettslaks. Foto: Fiskeridirektoratet.

- Totalt er 8895 laks rømt og det er gjenfangstet 377

Oppdrettsselskapet Bjørøya opplyser til Kyst.no at antall fisk som rømte fra lokaliteten Kvalrosskjæret var omlag 8900 laks. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet mottok 10. april melding fra Bjørøya AS om rømming på lokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune. Ifølge Fiskeridirektoratet oppdaget selskapet en større flenge i en av nøtene i forbindelse med en arbeidsoperasjon.

Daglig leder Ståle Rudd forteller Kyst.no at de nå har fått tall på antall fisk som rømte fra lokaliteten. 

- Totalt er 8895 laks rømt og det er gjenfangstet 377. Det var 93 220 fisk i merden da hendelsen skjedde, og fisken har en snittvekt på rundt seks kilo. Vi ba raskt om tillatelse til utvidet gjenfangst og fikk det. Dvs. det er gjort flere garnsett i sjøområdene også mer enn 500 meter fra anlegget, opplyser Ruud.

Daglig leder Ståle Ruud opplyser at totalt 8895 laks har rømt fra lokalitet Kvalrosskjæret. - Målet er å lære av hendelsen slik at vi unngår lignende hendelser i framtiden, sier han.

Da uhellet først skjedde påpeker Ruud at de fikk testet ut egen beredskap.

- Mannskapet på lokaliteten reagerte raskt og riktig. Også fiskeridirektoratet har merket seg den effektive håndteringen av hendelsen. Men en rømt fisk, er en for mye. Så vi beklager at dette har skjedd, sier han.

Gjennomgår hendelsen

Bjørøya samarbeider nå videre med fiskeridirektoratet og gir de all tilgjengelig informasjon i håp om at årsak til hendelsen avdekkes.

Om selskapet: 

  • Bjørøya AS er et oppdrettsselskap med rundt 55 faste ansatte og tre lærlinger. Selskapets hovedkontor ligg Flatanger kommune.
  • Selskapet har ni oppdrettskonsesjoner, og driver 100 % samdriftsproduksjon med Midt-Norsk Havbruk AS.
  • Bjørøya AS er medeier i flere virksomheter i tilknytning til havbruksnæringen. De har også en visningstillatelse. 

- Hendelsen har stort fokus internt og evalueres bredt. Målet er å lære av hendelsen slik at vi unngår lignende hendelser i framtiden. Så langt er ikke årsaken til hendelsen klar.

Likevel går selskapet gjennom og risikovurderer på nytt alle relevante interne prosedyrer og retningslinjer for slike operasjoner for å kvalitetssikre disse.

- Avdekker vi forbedringstiltak gjennomføres de. Som alle andre i bransjen jobber vi etter nullvisjon på rømning, sier Bjørøya-sjefen.

Les også denne saken om selskapet: Bjørøya skal optimalisere bruk av rensefisk