Det flytende solkraftverket SUB Solar TM her på Bjørøya sin lokalitet på Kråkholmen.

Bjørøya AS tar i bruk solenergi fra Inseanergy

Lakseoppdretteren Bjørøya AS, som holder til på Trøndelagskysten, signerte 4. november avtale om leveranse av Inseanergys flytende solkraftverk, SUB Solar TM til sitt oppdrettsanlegg på Kråkholmen, melder selskapet.

Publisert

- Vi har sterk tro på at «grønne» kraftverk til bruk i lakseoppdrett er en del av fremtiden, og potensialet for å utnytte egenprodusert, fornybar energi er stor, sier teknisk leder i Bjørøya AS, Espen Havstein Lindseth i en pressemelding.

- Med dagens klimatiske situasjon vil transformasjonen til fornybare energikilder være et avgjørende ledd i å nå FNs bærekraftsmål. Som havbruksselskap er naturen en viktig del av vår verdikjede – det å være med på reisen mot en grønn energi oppleves for oss som både ønskelig og viktig, sier Hanne Ingdal Sørum, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Bjørøya AS.

Produktet Bjørøya nå tar i bruk er det flytende solcelle panelet SUB Solar TM.

- Det er et system for flytende solenergiproduksjon som genererer 100% utslippsfri grønn energi og dermed minimerer bruk av dieselgenerator, sier Kari-Elin Hildre, CEO i Inseanergy AS.

- Hovedmålet vårt er å skape bærekraftige energiløsninger for en havbruksnæring i sterk global vekst. Løsningene vil være spesielt godt egnet for oppdrettsanlegg i regioner der det er manglende eller begrenset tilgang på landstrøm og i områder som er sårbare for utslipp.W

- Vi ser på Bjørøya som en spennende, fremoverlent oppdretter med fokus på bærekraft. Vi er derfor meget stolte av samarbeidet, takker for tilliten og gleder oss til fortsettelsen der vi sammen tar et grønt lederskap, både med hensyn til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp, sier Hildre.

- Bjørøya er klar for å utnytte sola til å produsere ren og grønn elektrisitet. Inseanergy sin løsning vil bidra til en estimert årlig reduksjon på rundt 37.000 liter diesel, noe som faktisk tilsvarer 100 tonn CO2-utslipp, avslutter Lindseth.