John Bjarne Falch. Foto: Mattilsynet
John Bjarne Falch. Foto: Mattilsynet

PD i Nord-Trøndelag – fisken flyttes sørover

Det er påvist Pancreas Disease (PD) på lokalitet Eldviktaren i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag, melder Mattilsynet. For å hindre PD-smitte nordover flyttes fisken til lokaliteter i Sør-Trøndelag.

Publisert

Prøvesvar fra Veterinærinstituttet bekrefter mistanken om at det er PD på lokaliteten.

Lokaliteten drives av Bjørøya a.s i samdrift med Midt Norsk Havbruk. Det står ca. 3 millioner fisk i anlegget.

Må hindre spredning

Mattilsynet slår fast at det er viktig å stoppe spredning av PD nordover, og har derfor pålagt at lokaliteten raskt blir tømt for fisk.

- I stedet for å slakte ut kan oppdretteren flytte fisken til ledige lokaliteter i Osen kommune i Sør-Trøndelag. Flyttingen starter straks, forteller John Bjarne Falch, avdelingsleder i Mattilsynet.

I Sør-Trøndelag er sykdommen påvist i andre anlegg, og området ligger sør for den naturlige smittebarrieren ved Buholmråsa på grensa mellom Sør- og Nord-Trøndelag. Destruksjon av fisken ville gitt store tap både for oppdrettsselskapet og for øvrig lokalt næringsliv.

- Vi mener derfor at flytting er forsvarlig både med hensyn til fiskevelferd og smitterisiko for PD til nye områder, sier Falch.

Det har tidligere vært påvist PD på enkeltlokaliteter i Nord- Trøndelag, Nordland og Troms. Rask sanering av smittet fisk har redusert smittespredning til andre anlegg.