Jonas Bergman, administrerende direktør i Redox.

Inngår samarbeid om bløggebåt

Redox AS og Proff Kulde AS inngår strategisk samarbeid for å levere det de to leverandørselskapene mener er en av markedets mest hygieniske og energieffektive totalløsninger for oppbevaring av fisk om bord bløggebåter.

Publisert Sist oppdatert

En bløggebåt brukes til å pumpe inn fisk og deretter bedøve og avlive den. Etter at fisken er ferdig utblødd oppbevares den i en nedkjølt tank fram til fisken blir levert til fiskemottak på land.

Gjennom samarbeidet vil partene kombinere Redox sine løsninger for regulering av vannkvalitet og hygiene med Proff Kuldes CO2-baserte RSW-anlegg (refrigerated seawater) for kjøling av fisk.

- Ved å kombinere spisskompetansen og teknologiene til Redox og Proff Kulde ser vi at vi kan levere en mer komplett, integrert løsning som sørger for ypperste vann- og oppbevaringskvalitet på energieffektivt vis, med de kostnadsbesparelsene det medfører. Til syvende og sist må vi huske det som virkelig teller, er kvaliteten på fisken som går inn på slakteriet, sier Jonas Bergman, administrerende direktør i Redox.

Som del av samarbeidet vil Averøy-selskapet Redox bidra med pakke for regulering av vannkvalitet, oksygensystem for lavere stressnivå ved trenging av fisken, filter- og UV-system for behandling av inn- og utløpsvann, automatisk vaskesystem inkludert desinfeksjon med ozon, samt logg for overvåking og dokumentasjon av alle prosesser.

Nye løsninger

Redox, som har levert vaske- og desinfiseringssystemer til åtte bløggebåter og omtrent halvparten av brønnbåtene som opererer i Norge, ser også på mulighet til å implementere nye løsninger for å forbedre biosikkerhet og hygiene samt effektivisering av båtens drift.

- Blant annet ser vi på en ny måte å behandle kjølevannet på som vil gi bedre hygiene hele veien inn på slakteriet. Vi jobber også med å få på plass en bløggebåtversjon av «Wash Zero», som er løsningen vår for å separere såpe fra sjøvann slik at vaskevannet kan filtreres og desinfiseres, sier Jonas Bergman.

CO2-basert RSW

Proff Kulde vil på sin side bidra med selskapets svært kompakte CO2-baserte RSW-anlegg som er velegnet for bløggebåter. Selskapets egenutviklede varmeveksler gjør at man kan halvere bruken av dyre høytrykks kuldekomponenter. Et mer kompakt design av RSW-anlegget betyr følgelig lavere produksjonskostnad. I tillegg er CO2 et mer miljøvennlig kuldemedium enn alternative løsninger.

Bluefront-involvering

Både Redox og Proff Kulde er eid av sjømatinvestor Bluefront Equity, som ikke legger skjul på at de har spilt en rolle i å tilrettelegge for det strategiske samarbeidet mellom de to leverandørselskapene.

- Vi setter svært erfarne bransjefolk inn i styrene til selskapene vi går inn på eiersiden av. Et av styrets og Bluefront Equitys viktigste oppdrag er å bistå administrasjonen i selskapene med å identifisere nye muligheter innen forretningsutvikling. Det er nettopp det som har skjedd her, sier Kjetil Haga, partner i Bluefront Equity.

Tidligere konserndirektør i BioMar, Jan Sverre Røsstad, er styreleder i Proff Kulde. I styret til Redox sitter blant annet Nova Sea-eier Aino Olaisen.

Bluefront Equity er det eneste nordiske uavhengige kapitalmiljøet som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen. Det første fondet til Bluefront Equity, Bluefront Capital I, ser primært etter investeringer i leverandørbedrifter som bidrar til økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene. I tillegg fokuserer fondet på å digitalisere og industrialisere næringen. Bluefront Capital I er et sertifisert bærekraftfond i tråd med EUs omfattende taksonomiregelverk, et såkalt Artikkel 8-fond.