Blom fiskeoppdrett har kjøpt aksjemajoriteten i Vik Settefisk. Foto: Vik Settefisk

Blom kjøper seg inn i Vik Settefisk

Blom Fiskeoppdrett AS har nylig signert avtale om å kjøpe 51 % av aksjene i Vik Settefisk AS i Øygarden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Transaksjonen skjer ved at dagens eiere, Engesund Fiskeoppdrett AS, Sterner Group AS og Ingrid Landro selger seg ned og ved at Blom går inn med frisk kapital i selskapet gjennom en rettet emisjon. Alle dagens eiere blir med videre med minoritetsposter i selskapet, skriver selskapet i en pressemelding.

Vik Settefisk har konsesjon på 2,5 mill smolt og 625 tonn fôr årlig basert på RAS teknologi. En ny RAS hall med kapasitet på ca 300 tonn smolt årlig ble åpnet ved årsskiftet, og sammen med det opprinnelige RAS anlegget har selskapet nå en produksjonskapasitet på ca 350 tonn smolt. Neste byggetrinn ved anlegget vil øke kapasiteten til 625 tonn, melder Blom.

De påpeker at ved Bloms inntreden i Vik vil man hente ut synergier ved et tett samarbeid med Blom`s øvrige smoltanlegg på Askøy og på Sotra. Vik Settefisk AS skal primært levere stor kvalitetssmolt til Blom Fiskeoppdrett AS og Engesund Fiskeoppdrett AS, og partene har innngått smoltavtaler som sikrer begge selskaps behov fremover.

Transaksjonen sikrer Vik Settefisk finansiell og operativ styrke til å utvikle selskapet på en god måte fremover.