Kenneth Flåten, anleggsleder Blom visningsanlegg i Øygarden. Foto: Katarina Berthelsen.

Kombinasjon av lusetiltak gir resultater hos Blom

I fjor måtte de avluse én gang. I år har de ikke gjennomført en eneste avlusing hos Blom Fiskeoppdrett i Øygarden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er ved selskapets visningsanlegg i Øygarden, som nås etter en fem minutters ribtur fra Kystmuseet, en kombinasjon av flere tiltak mot lus gir resultater for Blom.

Ut på tur fulgte vi med gruppen fra Seafood Trainee, og mens traineene fikk ta seg en tur ut på merdkanten, fikk kyst.no grepet tak i Kenneth Flåten, servicesjef på anlegget.

Flåten forteller blant annet at Blom har tatt i bruk større smolt for å korte ned tiden i sjø.

- Smolten vi bruker nå har en størrelse på 200 til 300 gram, mens ønskelig størrelse er opp mot 500 gram.

- Når vi bruker denne smoltstørrelsen slipper laksen den andre sommeren i sjø, som er kritisk med tanke på lakselus sier Flåten.

Han viser til at dette således sparer selskapet for dyre kostnader tilknyttet avlusning.

- Dessuten mister anlegget flere fisk av avlusning, enn man gjør av lakselus, slår han fast.

Flere lusetiltak

Flåten fortalte at som tiltak mot lus, har de på lokaliteten installert luseskjørt, som er på rens for øyeblikket. I tillegg benytter de seg av rensefisk.

- Vi har 16 til 20 % rensefisk i merdene, både berggylte og rognkjeks. Her hos Blom har vi et eget team som jobber kun for rensefisk, blant annet for utvikling av renseskjul, forklarer han.

Han legger også til at de nylig hadde installert Midt-Norsk ringen i merdene, for å sikre at oksygenrikt vann blir ført opp fra dypet til overflaten, og tilføre god sirkulasjon av vannmassene.

Og det er liten tvil om at en kombinasjon av nevnte metoder gir resultater for oppdretterne.

-  I fjor ble anlegget avlust en gang, men så langt i år har vi ikke gjennomført avlusing av anlegget.

Han legger til at de håper de slipper nettopp dette, ettersom fisken i merdene er omtrent to måneder fra slakt.

- Produksjonstiden i sjø regner vi nå fra mellom 10 til 12 måneder. 

Venter på utviklingskonsesjon

På spørsmål om hva han tenker om trafikklyssystemet som skal implementeres i oktober, svarer Flåten at han håper politikerne etter valget nå først og fremst fortsetter å godkjenne utviklingskonsesjoner.

De har selv søkt om utviklingskonsesjon på konseptet Blom Biometis – system for oppsamling og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen 

Søknaden på denne ligger i dag på departementet sitt bord, da selskapet påklaget avslaget de først fikk hos Fiskeridirektoratet. Hvor mange de får er derfor enda ikke bestemt.

- Vi har søkt, fått avslag, og klaget til Nærings- og Fiskeridepartementet om å få utvikle en slamoppsamler under merdene. De skal plasseres der for å samle opp biologisk og ikke-biologisk avfall. Kort forklart, fungerer den litt som en opp-ned paraply, forklarer han.

- Utviklingskonsesjonene driver næringen fremover. Det er viktig at de forstår at innovasjonen ikke bare ligger i merdene, men i alt tilknyttet havbruket, sier han.

Flåten har også noen tanker om det kommende trafikklyssystemet.

- Det kan vel fungere, men kan også slå feil ut på den enkelte oppdretter, hvis lokasjonen befinner seg i feil sone, sa han.

Anlegget til Blom i Øygarden har syv merder. Tre av disse er fylt med regnbueørret og fire med laks, hvor hver merd inneholder rundt 120 000 fisk. Til nå i år har de hatt om lag 4000 besøkende på visningsanlegget.