Lokalitet Vadholmen.

Mistanke om ILA i Øygarden

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Vadholmen i Øygarden kommune i Vestland fylke. 

Det er Erko Seafood, Blom Fiskeoppdrett og Landøy Fiskeoppdrett som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Erko Seafood AS varslet Mattilsynet 28. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Vadholmen.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for en eventuell stadfesting av sykdommen ILA.