Anette Hansen Kausland

Ny daglig leder i Blue Analytics

Fra 1. april 2023 ble Anette Hansen Kausland ansatt som daglig leder i Blue Analytics.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding fra selskapet fortelles det at hun kommer fra stillingen som kvalitetsleder i samme selskap.

- Anette startet i Blue Analytics for to år siden med ansvar for å bygge opp og drifte selskapets kvalitetssystemer. Hun har i denne perioden jobbet målrettet med å få på plass akkreditering av PCR-analyser og oppnå status som utpekt laboratorium for myndighetspålagte screening-programmer, skriver de.

Utdannelse og erfaring

Anette har en mastergrad i molekylærbiologi fra Universitet i Bergen, samt etterutdanning i bedriftsøkonomisk analyse ved Høyskolen på Vestlandet. Hun har opparbeidet seg 18 års erfaring fra molekylærbiologiske laboratorier, fra NIFES, Havforskningsinstituttet og Michael Sars-senteret (UIB).

Videre har hun i to år vært operasjonell leder og daglig leder i Biomega Norway som driver med raffinering av fiskeråstoff fra oppdrettsnæringen.

Om Blue Analytics

Blue Analytics AS er et bioteknologiselskap som utvikler og utfører hurtigdiagnoser, smittesporing av sykdommer og genotyping rettet mot akvakulturnæringen. Analysene brukes blant annet innen helseovervåkning, mattrygghet, avlsarbeid og opphavsbestemmelse.

Selskapet har kompetanse innen molekylærbiologi, genomikk, virologi og bakteriologi som er bygget opp i nært samarbeid med fiskehelse- og oppdrettsselskaper siden 2010.

- Vi utfører analyser for å gi kunnskap om fiskens helse og egenskaper slik at våre oppdragsgivere kan ta faktabaserte beslutninger til det beste for fiskevelferd og en bærekraftig produksjon, skriver selskapet i meldingen.

Blue Analytics har til sammen 14 medarbeidere og holder til i nye produksjonslokaler og laboratorier på Marineholmen i Bergen.