Klargjøring av prøver til PCR-analyse på laboratoriet hos Blue Analytics.

Blue Analytics har blitt offentlig utpekt laboratorium

Mattilsynet har vedtatt at Blue Analytics oppfyller regelverkets krav til å bli utpekt offentlig laboratorium innen fiskehelse for SAV-analyser.

Blue Analytics er akkreditert i henhold til EN ISO /IEC 17025 for en rekke av analysene som laboratoriet tilbyr det norske markedet. Med Mattilsynets utpeking, kan oppdrettere i Norge nå benytte laboratoriet i Bergen til å utføre analyser gjennom myndighetspålagte screening-programmer for bekjempelse av PD.

Krav til offentlig utpekt laboratorium

Mattilsynet utpeker offentlige laboratorier som skal utføre laboratorieanalyser, -undersøkelser og -diagnostisering i forbindelse med prøver som er tatt ved offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet (Forordning (EU) 2017/625). Bakgrunnen for utpekingen er at laboratoriet oppfyller alle krav i forordningen, og at metodikk er gjennomgått og akseptert av Veterinærinstituttet (Nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer).

For å være utpekt laboratorium må Blue Analytics inneha den riktige kunnskapen og erfaringen. Laboratoriet må ha nok antall kvalifiserte medarbeidere, ha riktig utstyr og god infrastruktur som sikrer at riktige analyseresultater kan leveres til rett tid. Laboratoriets oppgaver skal utføres upartisk og uten interessekonflikter. I tillegg må analysene være akkreditert i samsvar med EN ISO /IEC 17025.

- At Blue Analytics nå er et utpekt offentlig laboratorium, gir oppdretterne ytterligere trygghet for at analysene holder høy standard, og at vi følger alle krav som er definert i kontrollforordningen, sier Anette Hansen Kausland, Kvalitetsleder i Blue Analytics i en pressemelding.

Ønsker flere analyser godkjent

SAV-analysen er den første av våre PCR-tester Blue Analytics kan utføre på vegne av Mattilsynet som offentlig laboratorium. SAV2 og SAV3 inngår i et offentlig screening-program av oppdrettsfisk.

- Vi jobber også med å få samme status for ILA- og BKD-analyser. Disse meldepliktige sykdommene blir overvåket på stamfisk, og vi mener å ha spesielt god kompetanse på disse analysene, sier Øyvind Vågnes, Leder for diagnostikk i Blue Analytics.

Blue Analytics har allerede akkrediterte analyser for ILA-virus og Renibacterium salmoninarum som forårsaker bakteriell nyresyke (BKD).

Om Blue Analytics

Blue Analytics AS er et bioteknologiselskap som utvikler og utfører hurtigdiagnoser, smittesporing av sykdommer og genotyping rettet mot akvakulturnæringen. Analysene brukes blant annet innen helseovervåkning, mattrygghet, avlsarbeid og opphavsbestemmelse. Selskapet har kompetanse innen molekylærbiologi, genomikk, virologi og bakteriologi som er bygget opp i nært samarbeid med fiskehelse- og oppdrettsselskaper siden 2010.

Til sammen er består selskapet av 14 medarbeidere og holder til i nye produksjonslokaler og laboratorier på Marineholmen i Bergen.