Leder for diagnostikk, Øyvind Vågnes og laboratorieingeniør, Eva Mykkeltvedt jobber med PCR-diagnostikk på laboratoriet til Blue Analytics.

Fikk utvidet godkjenning

Blue Analytics har nylig fått utvidet sin godkjenning som offentlig utpekt laboratorium innen fiskehelse. 

Publisert Sist oppdatert

Denne utvidelsen inkluderer nå også analyser for infeksiøs lakseanemi virus (ILAV) og Renibacterium salmoninarum (BKD), i tillegg til den allerede godkjente SAV-analysen (PD).

Dette betyr at oppdretterne kan benytte Blue Analytics sitt laboratorium for offentlig pålagte analyser.

- Vi er svært glade for at vi nå er utpekt laboratorium for analysene som påviser både ILA, BKD og PD. Dette gir oppdrettere og helsepersonell tilgang på en ekstra aktør som kan utføre denne typen analyser», sier Anette Hansen Kausland, daglig leder i Blue Analytics.

Krav til offentlig utpekt laboratorium

For å oppnå og opprettholde statusen som utpekt laboratorium, må Blue Analytics til enhver tid oppfylle flere krav. Dette innebærer å inneha nødvendig kompetanse, utstyr og infrastruktur for å analysere prøver. Analysene skal gjennomføres av personale med nødvendig opplæring og erfaring. Oppgavene må også utføres upartisk, uten interessekonflikter. Videre kreves det at laboratoriet følger standarden EN ISO/IEC 17025 og er akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan.

I tillegg til dette er laboratoriet pålagt å informere og rapportere resultater til Mattilsynet og delta i eventuelle ringtester. Dette er en sammenligning av analysesvar fra samme prøvemateriale mellom flere utpekte laboratorier. 

Prøvetaking og metodikk følger instruksjoner fra Mattilsynet og eventuelle retningslinjer fra Veterinærinstituttet, som er det nasjonale referanselaboratoriet.

Tiltak for god fiskehelse

Tidlig påvisning av sykdomsfremkallende agens er avgjørende for å begrense smittespredning. Dette gir oppdretterne muligheten til å iverksette tiltak raskt ved å isolere berørte populasjoner og ivareta fiskevelferden på best mulig måte. Blue Analytics har lang erfaring, kompetanse og kapasitet til å analysere prøver på kort varsel.