Grieg Seafood har søkt om 10 utviklingstillatelser for Blue Farm. Illustrasjon: Grieg Seafood.

«Fleximerd» og «Blue Farm» fikk også avslag

Fiskeridirektoratet har avslått utviklingskonseptene til Grieg Seafood Rogaland og Bjørøya/Folla Utvikling. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fredag ettermiddag meldte Fiskeridirektoratet at de avslo flere nye utviklingskonseptet. Blant annet Eidsfjord Sjøfarm sitt utviklingskonsept «Eidsfjord Giant». Les mer om dette her. 

De avslo også Grieg Seafood Rogaland sitt konsept «Blue Farm» og Bjørøya/Folla Utvikling sitt «Fleximerd»-konsept.

Grieg Seafood Rogaland sin «Blue Farm» er en strekkforankret betongmerd og fikk like før jul i fjor beskjed om at det omsøkte konseptet falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Men selskapet har nå altså fått avslag på sin søknad om ti utviklingstillatelser. 

Begrunnelsen for avslaget til Fiskeridirektoratet skriver de er “Etter en konkret helhetsvurdering finner Fiskeridirektoratet at søker ikke på en god nok måte har dokumentert at konseptet lar seg realisere i henhold til søknaden. Konseptet oppfyller etter dette ikke kriteriene for betydelig innovasjon”

De skriver også at Fiskeridirektoratet gav Grieg tilbakemelding 21. desember 2017 om at de vurderte at «Blue Farm» konseptet falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser, og at de ville gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere tillatelser.

- Fiskeridirektoratet presiserte at tilbakemeldingen ikke var et bindende tilsagn og at den videre behandlingen av søknaden måtte støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen med utviklingstillatelser. Videre ba vi om å få oversendt en del informasjon i saken. Fiskeridirektoratet fatter med dette vedtak om å avslå søknaden for konseptet «Blue Farm», skriver de. 

Konseptet Fleximerd. Foto: Bjørøya AS.

Nei til «Fleximerd»

Bjørøya/Folla Utvikling fikk også avslag på sin søknad om seks utviklingskonsesjoner for «Fleximerd» – en åpen oppdrettsmerd som kan lukkes ved behov. Les mer om konseptet her.

- Fiskeridirektoratet fatter med dette vedtak om å avslå søknaden for konseptet «Fleximerd», fordi vi har kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», skriver de i avslaget. 

De begrunner det med “Samlet sett er det Fiskeridirektoratet sitt syn at det gjenstår en god del dokumentasjon for å sannsynliggjøre at prosjektet lar seg realisere. Det er levert inn preliminære analyser der Fleximerden er «åpen». Konseptet er imidlertid etter Fiskeridirektoratet sin vurdering ikke godt nok dokumentert når det gjelder realiserbarhet i lukket tilstand. Dette gjelder særlig vurderinger og beregninger knyttet til utfordringer med blant annet bevegelse av vannvolum inne i et lukket stivt anlegg, stabilitet og økte krefter på forankringssystemet. Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at det ikke er godtgjort at konseptet Fleximerd innebærer «betydelig innovasjon»”. 

Om Folla Utvikling AS: 

  • Datterselskap av Bjørøya AS, som er et familieeid selskap med fire ordinære oppdrettskonsesjoner, to grønne konsesjoner, to FOU konsesjoner og en visningskonsesjon.
  • Bjørøya har 63 ansatte, hadde i 2016 over 380 millioner i omsetning, og driver sin virksomhet på kysten av Nord-Trøndelag.
  • Bjørøya er sammen med Midt-Norsk Havbruk AS de første oppdretterne i Norge som er selvforsynt med rensefosk.
  • Fleximerd konseptet er en videreutvikling av Bjørøya sine ambisjoner som en fremtidig produsent av naturlig sunn laks uten bruk av medikamenter.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.