Grieg Seafood har søkt om 10 utviklingstillatelser for Blue Farm. Illustrasjon: Grieg Seafood.

"Blue Farm" faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet melder de vil gå videre med behandling av utviklingstillatelsessøknaden til Grieg Seafood Rogaland AS på «Blue Farm», som er en strekkforankret betongmerd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Grieg Seafood Rogaland søkte i november 2016 om ti utviklingstillatelser for konseptet.

- Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil derfor gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere utviklingstillatelser, det skriver direktoratet i et brev.

Men for at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om en eller flere utviklingstillatelser må også den videre behandlingen støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen.

Konsernleder Andreas Kvame i Grieg Seafood, sier til kyst.no de regner med å få alle ti tillatelsene for å realisere konseptet.

- Vi hadde ikke søkt om 10 hadde vi ikke trengt 10, eller regnet med at vi ikke fikk det, sier Kvame til kyst.no.

Og for å kunne behandle søknaden videre ber Fiskeridirektoratet Grieg Rogaland sende inn omfattende mengde dokumentasjon:

• detaljert budsjett inkludert kontantstrømanalyse for prosjektet

• detaljert redegjørelse for biomassebehovet i prosjektet

• generell status for prosjektet og oppdaterte fremdriftsplaner

• videre plan for strukturberegninger

• videre plan for hydrodynamiske beregninger

• videre plan for utvikling og valg av driftssystemer

• forventet sjøtilstand for lokaliteten Eime

• planer for installasjon av systemet

• planer for at alle støttesystemer skal tåle Hs 10 m

• redegjørelser for luseproblematikk for sjø som slår gjennom bølgebryter

• videre planer i forhold til rømmingssikkerhet, herunder utforming- og seksjonering av not

• status på Regulatory Framework

• eventuelle andre dokumenter søker anser som relevant for behandling av søknaden