Kjetil Rugland,Karoline Sjødal Olsen, Lars-Kristian Opstad og Gry Løkke, står bak selskapet Blue Lice. Foto: Privat.
Kjetil Rugland,Karoline Sjødal Olsen, Lars-Kristian Opstad og Gry Løkke, står bak selskapet Blue Lice. Foto: Privat.

Ny teknologi fanger lusa før den når laksen

Ved å bruke en egenutviklet enhet, skal selskapet Blue Lice tiltrekke seg lakselusen før den når merdene.

Publisert

Karoline Sjødal Olsen er utdannet sivilingenør innen marinteknikk  ved NTNU, og daglig leder i selskapet som ble etablert i begynnelsen av året. Sammen med Gry Løkke, Lars-Kristian Opstad og Kjetil Rugland,  som alle har erfaring fra olje- og gass industrien, etablerte hun selskapet under X2labs havbruksakselerator i Stavanger i februar.

Les også: Fire nye selskaper vil løse havbruksutfordringer

- Vi som i dag er Blue Lice, ble under akseleratoren satt sammen i gruppe og presentert for mange ulike aktører i næringen. Under en presentasjon av Line Andersen fra Skretting kom ideen, forteller Olsen  om bakgrunnen deres til kyst.no.

Per i dag er to av de fire i selskapet fulltidsansatte, mens to er deltidsansatte.

- Etter validering og patentering som vi nå anser som viktigst, er planen at alle fire skal jobbe fulltid med konseptet, sier hun.

Fanger lusa

Olsen forklarer at systemet består av en enhet som står utenfor merden. Denne har flere komponenter som tiltrekker seg lakselusen, som får lusen til å gå dit, istedenfor å feste seg på laksen.

- Det har vært gjennomført tester på lignende konsepter med noen av faktorene tidligere, men det er kombinasjonen av disse som gjør vår løsning unik og fungerer. Noen tiltrekningsfaktorer et kjente og noen ukjente for næringen, forteller hun

Hun forteller at de allerede har gjennomført prototypetesting  av enheten i Stavanger, tidligere i år, med gode resultater.

- Denne testen ga oss såpass gode indikasjoner på at dette kan virke at neste steg er å kjøre en større pilottest i samarbeid med et oppdrettsselskap og gjerne en forskningsinstitusjon, forteller hun.

Pilottesting

Da det nå jobbes med patentering av konseptet kan hun ikke gå nærmere inn på detaljene eller faktorene som tiltrekker seg lusa, men forteller at disse vil bli røpet etter hvert som ting faller på plass.

- Vi har til nå fått midler til uttesting fra Innovasjon Norge, samt har dialog med to oppdrettere om piloten.

Olsen forteller de nå står på for å få fortgang i prosjektet etter sommerferien.

- Løsningen vår påvirker ikke miljøet eller fisken på noen måte, i tillegg til de lovende resultatene vi har hatt med prototypen ønsker vi å kommer oss videre så snart som mulig. Det vil nok skje mye spennende fremover, legger hun til.