Karoline Sjødal Olsen under pilottesting av Blue Lice-teknologien. Foto: Blue Lice.
Karoline Sjødal Olsen under pilottesting av Blue Lice-teknologien. Foto: Blue Lice.

- Pilottesting av ny luseløsning har gått som planlagt

Luseteknologien til Blue Lice har fått mye oppmerksomhet i 2017, og har med sitt lusevåpen nærmest allerede blitt til et lite eventyr i det store lakseeventyret. Den siste måneden har de kjørt fullskala pilottest av løsningen på et anlegg hos Bremnes Seashore. - Nå venter vi spent på analyseresultatene, sier Karoline Sjødal Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

En gründeridé som i år har fått mye oppmerksomhet er luseløsingen til Blue Lice. De fire i teamet møttes for under ett år siden i X2 – labs oppstarts program "Morgendagens Havbruk" i Stavanger. Selskapet utviklet da en teknologi som skal fange lusen før den når laksen.

Karoline Sjødal Olsen (25) er daglig leder i selskapet, og forteller til kyst.no at fra idéen ble skapt i februar i fjor har det gått i et høyt tempo.

- I mars bygde vi den første prototypen, og fikk testet den. Ettersom vi fikk vellykkede resultater fra denne selv-validerte testen, ble selskapet dannet og vi bestemte oss for å satse for fullt, sier hun.

To millioner fra Stordalen 

Hun forteller videre at fra dannelsen av selskapet i april, jobbet de hardt med den tekniske løsningen og med å skaffe investorer til å realisere teknologien. Idéen fikk også interesse utenfor næringen, og selskapet ble i oktober én av seks finalister til Petter Stordalens gründerkonkurranse Strawberry Million. Her gikk de også av med seieren i konkurransen, som førte til at hotellkongen investerte to millioner kroner i selskapet.

Vinner av Strawberry-million. F.v: Petter Stordalen, Gry Løkke, Karoline Sjødal Olsen og Lars-Kristian Opstad. Foto: Privat.
Vinner av Strawberry-million. F.v: Petter Stordalen, Gry Løkke, Karoline Sjødal Olsen og Lars-Kristian Opstad. Foto: Privat.

Les også: Blue Lice hanket inn to millioner til nytt luseverktøy

- Å vinne konkurransen ble en betaling for alt arbeidet vi la ned frem til oktober. Dette muliggjorde også en igangkjøring av fullskala pilottest allerede i 2017, forteller Sjødal Olsen.

I adventstiden har selskapet tilbragt mye tid ute på anlegg og gjennomført testingen, som er støttet av FHF. Den ble utført i samarbeid med Bremnes Seashore, og prøvene fra testen skal analyseres av NINA.

- Vi forventer at resultatene er klare innen andre kvartal i 2018, sier Sjødal Olsen.

Hun legger til at testen ble gjennomført som planlagt, og at utstyret også oppførte seg som det skulle.

- Samarbeidet med Bremnes og NINA var også meget godt, så nå venter vi i spenning på analyseresultatene!

- Og mens vi venter på de, jobber vi videre med å optimalisere løsningen vår samt være i kontakt med kundene for å hente inn tilbakemeldinger, sier hun.

- Luseproblemet er ikke løst over natten

Teknologien til Blue Lice skal forhåpentligvis bli en løsning mot en av næringens største utfordringer, men Sjødal Olsen påpeker at lakselusproblemet nok ikke løses over natten.

- Heldigvis skjer det mye innen utvikling og nye ideer, og forhåpentligvis vil noen av de nå markedet og bidra til en løsning på problemet.

- Vi har stor tro på forebygging fremfor behandling. Vi håper selvfølgelig at det er vår løsning som blir den største bidragsyteren, sier hun.

Sjødal Olsen legger til at av andre utfordringer, har 2017 også har vært preget av sykdom, og hun tror nok heller ikke at 2018 blir helt problemfritt.

-  Vi mener det blir viktig å skaffe kontroll og ha bedre monitorering av biomassen. Omega 3-nivået i laksen burde også økes, mener hun.

- En annen utfordring er ryktet vi har. Næringen må vokse på en bærekraftig måte for å opprettholde bildet av Norsk laks som miljøvennlig, og et kvalitetsprodukt.

Ydmyk tilnærming til næringen

Men utfordringer gir rom for forbedring, og gründeren mener det er tre saker hun og teamet spesielt håper næringen blir flinkere på til året som kommer.

- Det første er kontroll på luseproblemet. Så ønsker vi å se bedre fiskevelferd for rensefisken. Det tredje er bedre innsamling av data for å få økt kontroll og bedre velferd i næringen generelt.

Blue Lice er langt fra den eneste gründerbedriften som kom til i næringen i 2017, men er en av de som har fått mye oppmerksomhet og omtale. Sjødal Olsen forteller at de nok har hatt en enklere vei inn i næringen enn mange andre, ettersom de adresserer et problem som faktisk må løses.

- Men vi har selv hatt en ganske ydmyk tilnærming til næringen, og vi er klar over at det er de som driver fiskeoppdrettet som er ekspertene. Derfor har vi hatt stort fokus på å designe vår løsning på en slik måte at den ikke skal forstyrre den daglige driften, og dette har blitt tatt godt imot, sier hun avslutningsvis.

Sjødal Olsen ønsker ikke å gå noe mer inn på teknologien bak konseptet, og hva løsningen er vil forbli en hemmelighet når vi nå snart går inn i et nytt oppdrettsår.