Her ser man slamanlegget fra Blue Ocean Technology bli sendt avgårde til Salmon Evolution. Anlegget gikk på to store trailere, samt en ekstra varebil.

Har bygget opp ordrereserve på over 70 millioner kroner

Det begynner å se bra ut for slamselskapet Blue Ocean Technology, som brukte 2021 som et investeringsår.

Publisert Sist oppdatert

Blue Ocean Technology leverer slamrensingsanlegg og har prosjekter både i inn- og utland. Ferske tall viser at Blue Ocean Technology omsatte for 14 millioner kroner i 2021, ned fra 25 millioner kroner i 2020.

Årsresultatet til selskapet er gjort opp med et underskudd på 11,9 millioner kroner. Hans Runshaug, daglig leder i Blue Ocean Technology forteller til Kyst.no at dette skyldes at 2021 har vært det store investeringsåret for selskapet, og at selskapet ikke har hatt fokus på inntekter.

- Det har vært et år der vi har bygget skalerbarhet. Vi har investert i å kunne skalere opp driften. På slutten av første halvår fikk vi den største ordren noensinne, fra Salmon Evolution, der ordren var dobbelt så stor som noe av det vi har levert tidligere.

Nå kan han fortelle at selskapet har en ordrereserve på over 70 millioner kroner.

- Vi hadde omsetning på 15 millioner i fjor og nå er ordrereserven på 70 millioner, samtidig som den øker videre. Det er veldig positivt, konkluderer han.

Hans Runshaug, daglig leder i Blue Ocean Technology sier de opplever stor interesse for slamteknologien deres både i inn- og utland. Foto: Blue Ocean Technology

Investerte i folk og system

For selskapet betød kontrakten med Salmon Evolution et gjennombrudd i forhold til at den teknologien selskapet hadde utviklet så langt, kunne bygges videre på til et større anlegg med større kapasitet.

- Vi fikk inn kapital, noe som gjorde at vi kunne investere i å levere ordentlig, samtidig som vi kunne investere i folk og system. Uten den kapitalen hadde ikke det vært mulig, påpeker Runshaug.

Nå teller selskapet 10 personer og daglig leder sier han har troen på at selskapet kommer til å vokse videre.

- Da vi vant kontrakten med Salmon Evolution så ble det gjort en grundig prosess av dem, og vi ble sammenlignet med andre aktører. Vi føler vel at vi har vunnet de fleste ordrer der det har vært aktuelt, forteller han.

Les også: I dag sendes slamanlegget til Salmon Evolution

Et effektiviserende system

Runshaug kan også fortelle at selskapet holder på med en tørke som kan tørke slammet enda mer, samtidig som de holder på med et nytt dataprogram.

Foto fra inne i slamanlegget som ble sendt avgårde til det landbaserte anlegget til Salmon Evolution. Foto: Blue Ocean Technology

- En av tingene som har tatt mye tid er å kalkulere et anlegg, der det har vært mye skreddersøm. Den fasen kan vi nå gjøre på fem minutt, slik at det blir en stor forskjell i arbeidet vårt.

Når det kommer til selve teknologien til selskapet, så nøyer Blue Ocean Technology seg i første omgang med å avvanne slammet til 25 - 30 % tørrstoff.

- For de aller fleste tilfeller så passer det videre til neste ledd, som eksempelvis et biogassanlegg. Da gjør vi det med lavt energibruk, ikke så mye mer energi enn det en panelovn som man har i stuen bruker. Vi prøver å tilpasse tørkingen i forhold til hva som er optimalt i de lokale forholdene, påpeker han.

Runshaug forteller avslutningsvis at selskapet nå har to ordrer inne på Island, der det også er flere selskaper som er interessert i teknologien. Selskapet er også i dialog og har forespørsler fra USA, Chile, Tasmania og Skottland for å nevne noen.