Blue Unit Solution fra danske Blue Unit hevdes å være verdens første sentraliserte overvåkingssystem for RAS-anlegg, det måler på 12 vitale vannkvalitetsparametere døgnet rundt. Foto: Blue Unit

Lakseproduksjon optimalisert ved hjelp av data

SalMar har forbedret og optimalisert produksjonen av laks ved hjelp av nyutviklet datateknologi fra danske Blue Unit. Nå er Versjon 2 av dataplattformen er klar.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding fra Blue Unit, som produserer data- og visualiseringsteknologi, skriver de at samarbeidet mellom de to aktørene betyr at SalMar Settefisk kan få bedre kontroll på vannkvaliteten i sitt anlegg på Senja.

- SalMar Settefisk har også versjon 1 av analyseverktøyet på sitt settefiskanlegg på Follafoss.  Målsetningen er å gi et godt og stabilt miljø til fisken med tanke på bedret bærekraft i produksjonen, skriver de.

Samarbeidet mellom SalMar Settefisk sitt anlegg på Senja og Blue Unit har pågått siden 2020, da den norske smolt-produsenten ifølge pressemeldingen henvendte seg til de danske dataleverandørene for å få bedre kontroll over produksjonen og komme problemer i forkjøpet.

- De brukte versjon 2 av data- og analyseverktøyet Blue Unit Solution, hvor spesialdesignede sensorer samler inn 12 vesentlige vannkvalitetsparametere fra opp til 12 lokasjoner på ett anlegg av gangen. Overvåkingssystemet har dessuten en alarmfunksjon som viser hvor det skjer større endringer av vannkvaliteten. Dette gir gode forutsetningene for å holde øye med kritiske verdier og optimalisere forholdene til fisken, skriver selskapet.

Vannbehandlingsanlegget i Blue Unit Solution fra danske Blue Unit måler ytelsen til et RAS-anlegg på 12 vitale vannkvalitetsparametere. Foto: Blue Unit.

– For oss smolt-produsenter er det avgjørende med nøyaktige målinger i anleggene for å kunne ha stabil vannkvalitet og de beste miljø- og vekstbetingelser. Med denne løsningen ble overvåkingsmetodene våre endret fra manuelle målinger et par ganger om dagen til å bli utført automatisk og kontinuerlig døgnet rundt. Det gir oss helt nye muligheter til å overvåke og tilpasse produksjonen, sier Stein Roar Ernstsen, leder biologi og vannkjemi ved SalMar Settefisk avdeling Senja.

Finjustert i fellesskap

Første del av anlegget på Senja var ferdigstilt i 2017, og hadde en tillatelse til produksjon av 16,8 millioner smolt. I 2020 startet byggingen av del to på anlegget, og total tillatelse med begge byggetrinn i drift er på 34 millioner smolt. SalMar og Blue Unit brukte det første byggetrinnet av smoltanlegget som testlokasjon for versjon 2 av Blue Units datavisualiseringssystem.

I fellesskap har de to derfor skrudd og dreid på knappene for å utvikle best mulig datainnsamling og -analyse hvor flere parametere er vies oppmerksomhet.

– Løsningen gir oss blant annet mulighet til å overvåke CO2, pH, Oksygen, salinitet, turbiditet og H2S i tankene våre, noe vi ikke har hatt mulighet til på samme måte før. Dette er viktige indikatorer på vannkvalitet, og med disse verktøyene forventer vi å bli enda bedre til å kontrollere fôringen, redusere kostnadene generelt, styrke dyrevelferden og produsere en robust smolt.

Fakta: Blue Unit Solution

  • Et alt-i-ett vannkvalitetsovervåkingssystem med abonnementsbasert software som samler inn data og gir innsikt i anleggets tilstand 24/7
  • Spesialdesignede sensorer måler følgende vannkvalitetsparametere: pH, oksygen, uklarhet, ledningsevne, redoks, rH (redoks mindre pH), saltholdighet, temperatur, totalt oppløst fast stoff, fri CO2, total CO2, H2S, ikke-karbonat alkalinitet (surrogat for ammoniakk)
  • 2700 datapunkter per dag som lastes opp til skyen og kan aksesseres fra eksterne enheter
  • Early warning, som viser hvor, når og hvorfor det skjer en endring i vannkvaliteten
  • Innebygget alarmsystem ved kritiske nivåer
  • Sammenligner referanseverdier med tilsvarende anlegg i bransjen.