Hans Petter Heggebø, CEO i Blueday Technology. Foto: Blueday Technology.
Hans Petter Heggebø, CEO i Blueday Technology. Foto: Blueday Technology.

Blueday Technology tildeles Grieg Seafood-kontrakt

Blueday har fått i oppdrag å levere en komplett SMART hybridløsning (integrert vind, sol og batteri) til Grieg Seafood. - Så langt har bransjen hatt fokus på elektriske fartøy, men Blueday og Grieg Seafood vil nå gjøre oppdrettsflåten grønnere og redusere klimagassutslippene, sier Hans Petter Heggebø, CEO i Blueday Technology.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Akvakulturanlegg er ofte lokalisert i fjerntliggende områder, og bruk av fornybar energi kan derfor være et mer praktisk alternativ. En grunnleggende utfordring for oss alle i dag er hvordan vi best skal forvalte energiressursene våre, skriver Blueday i en pressemelding.

Blueday Technology har den kunnskap og erfaring som trengs for å hjelpe kundene med å sikre effektiv energibruk og redusert miljøpåvirkning fra de forskjellige anleggene og tildeles Grieg Seafood-kontrakt for reduksjon av klimagassutslipp, skriver selskapet.

- Dette prosjektet vil befeste vår posisjon innenfor dette segmentet samt gi oss flere markedsmuligheter, og på den måten styrke vår kompetanse som systemintegrator. Vi er svært glade for at Grieg Seafood har tillit til oss, sier Heggebø i meldingen.

- Vi bistår også kundene våre ved bruk av fagtekniske tjenester og ekspertanalyser for å verifisere designkvalitet, identifisere og vurdere risiko samt sikre den totale prosjektgjennomføringen, skriver de.

- Blueday Technology har det fulle ansvaret for design, ingeniørarbeid, leveranse, installering og ferdigstilling av alle sine prosjekter. Vårt hovedkontor i Stavanger vil ha ansvaret for denne kontrakten, som er planlagt gjennomført i løpet av andre halvdel av 2018.

Kjetil Ørnes, Produksjonssjef i Grieg Seafood Rogaland AS, sier at selskapet nå har fokus på lønnsom vekst gjennom bærekraftig ressursbruk.

- Vi tar miljøutfordringene på alvor og er overbevist om at samarbeidet med Blueday vil være med å bidra til vårt mål om å redusere miljøfotavtrykket vårt, sier Ørnes i pressemeldingen.

Om Blueday Technology:

  • Blueday Technology AS er en systemintegrator som leverer komplette løsninger innen automasjon og mekanisk og elektrisk kraftproduksjon til rigg- og marinebransjen.
  • Selskapet ble etablert i 2013 og er allerede en anerkjent partner innen utvikling og levering av komplette kraftproduksjons- og automasjonsløsninger for kraftsystemer på land, skip og ferjer, oppdrettsanlegg, borerigger og større oljeinstallasjoner.
  • Det er først og fremst selskapets miljøvennlige hybridsystemer som skaper størst interesse i markedet. Systemene gir besparelser gjennom økt elektrifisering, lavere drivstofforbruk, reduserte utslipp og økt effektivitet.