Bluefront Equity grunnleggere og partnere Kjetil Haga (venstre) og Simen Landmark (høyre). Foto: Bluefront Quity
Bluefront Equity grunnleggere og partnere Kjetil Haga (venstre) og Simen Landmark (høyre). Foto: Bluefront Quity

Sjømateksperter og investorer går til Bluefront Equity

Nova Sea-eier Aino Olaisen og HitecVision partner Arne Trondsen blir rådgivere for sjømatinvestor Bluefront Equity, som også får Bergesen-familien inn som storinvestor i selskapets første fond.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Simen Landmark og Kjetil Haga lanserte nylig private equity-fondet Bluefront Equity, som er det eneste nordiske uavhengige kapitalmiljøet som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen. Fondet skal investere i små og mellomstore sjømatbedrifter med formål om å gjøre fremtidens sjømatverdikjede mer bærekraftig og profesjonell.

Med seg på laget, som industrirådgivere og investorer, har de fått tidligere konsernsjef i Mowi, Alf-Helge Aarskog, tidligere konserndirektør i BioMar, Jan Sverre Røsstad og nå også Nova Sea eier og styreleder Aino Olaisen.

- Sjømatnæringen må i likhet med andre næringer arbeide med kontinuerlig utvikling og selv om vi som oppdrettere er flinke til å produsere et bærekraftig kvalitetsprodukt er det viktig med investorer som Bluefront Equity som bidrar til å gjøre hele verdikjeden mer bærekraftig og fremtidsrettet, sier Aino Olaisen.

Fremover vil også Arne Trondsen være rådgiver for Bluefront Equity. Trondsen har siden 2008 vært senior partner i HitecVision og vært en del av ledergruppen.  Han har blant annet vært ansvarlig for kapitalinnhenting i Norges største private equity-selskap. Tidligere har han blant annet vært Chief Investment Officer i Argentum.

Har hentet over 300 millioner kroner

På kort tid har Bluefront Equity-partnerne Kjetil Haga og Simen Landmark hentet over 300 millioner kroner til sitt første fond. Siste tilskudd blant investorene er Bergesen-familiens investeringsselskap Havfonn AS.

- En økende verdensbefolkning trenger mer sunne og bærekraftige proteiner. Vi har derfor sterk tro på de grunnleggende driverne bak sjømatsektoren. Videre deler vi Bluefront Equitys syn om at det ligger store muligheter i å digitalisere og industrialisere sjømatnæringen ytterligere, slik at den blir enda mer økonomisk og miljømessig bærekraftig, sier Morten Bergesen, daglig leder i Havfonn AS.

I tillegg til Bergesen-familien finner man anerkjente investorer som Anker-familien, Klaveness Marine, TD Veen og Steensland-gruppen i Bluefront Equitys første fond.

- Det er gledelig at såpass mange velrennomerte investorer deler interessen for sjømatnæringen og de store mulighetene som ligger der. Vi har fortsatt åpning for nye investorer i en periode mens vi parallelt jobber med å gjøre våre første investeringer, sier Simen Landmark, partner i Bluefront Equity.

Nærmer seg første investering

Det første fondet til Bluefront Equity ser primært etter investeringer i leverandørbedrifter som bidrar til økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene. I tillegg fokuserer fondet på å digitalisere og industrialisere næringen.

- Vi forventer å gjøre vår første investering i løpet av første halvår av 2021. Vi har god dialog med virksomheter i både inn- og utland, og opplever at modellen vår med å utvikle selskapene sammen med eksisterende eiere og ledelse appellerer til svært mange sjømatbedrifter, sier Kjetil Haga, partner i Bluefront Equity.