Ocean Forrest er et av prosjektene som får penger av Forskningsrådet. Foto: Lerøy Seafood Group/Ocean Forrest.
Ocean Forrest er et av prosjektene som får penger av Forskningsrådet. Foto: Lerøy Seafood Group/Ocean Forrest.

Forskningsrådet bevilger nær 30 millioner til havbruksprosjekter

Norges Forskningsråd deler ut til sammen 100 millioner kroner til elleve nye prosjekter i vårens tildeling til forskning og innovasjon. Fire av dem på nær 30 millioner kroner er knyttet til havbruk.

Publisert

- Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å styrke Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte opp under den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringa i disse dager. Slik skaper vi nye arbeidsplasser for framtida langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Prosjektene som får støtte innenfor skipsfart og fiske omfatter digitalisering, utslippsreduserende teknologi, autonome og fjernstyrte fartøy og sikkerhet. For havbruksnæringen skal prosjektene som mottar forskningsmidler bidra til bærekraftig vekst og verdiskaping. 

Havbruk og kyst 

Digitalisering er gjennomgående i mange av havbruksprosjektene. Forskere ved NMBU skal for eksempel bidra til bedre innsamling og bruk av produksjonsdata for å kunne forklare og redusere dødelighet i lakseoppdrett.  

Andre prosjekter omfatter alt fra automatisering av tareproduksjon og fôringsstrategier for torskeoppdrett, til ekkobasert fôring og overvåkning i landbasert lakseoppdrett. 

- For at norske marine og maritime næringer skal fortsette å være i verdenstoppen, må vi også i front innenfor forskning og utvikling innenfor disse områdene. Prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som blir viktig for å lykkes i fremtiden, og vil være med på å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk, fiskeri og maritime næringer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Prosjektene skal enten utføres av aktører i næringslivet, eller av forskningsorganisasjon i samarbeid med aktører fra næringslivet eller offentlig sektor. 

Disse prosjektene får støtte 

  • NMBU Veterinærhøgskolen får 12 millioner til «Causal categorisation of mortality as a model system for sustainable growth and increased value creation in aquaculture»
  • Ocean Forest AS  får 3 millioner kroner til «Automatisering av gametofyttproduksjon til oppskalering av taredyrking»
  • Norcod AS får 9,8 millioner til «Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse»
  • Bluegrove AS  får 4,3 millioner kroner til «Hydroacoustic feeding and monitoring system for recirculation aquaculture systems (RAS) »