Lokaliteten Apalvikneset i Ullensvang kommune.

ILA mistanke på samlokalitet i Ullensvang

Lokaliteten det gjelder er Apalvikneset i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Bremnes Seashore, Fremskridt Laks og Bolaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Bremnes Seashore AS varslet Mattilsynet 30. mai 2023 om en mulig mistanke om ILA på fisk i anlegget.

Mattilsynet bekreftet mistanken 1. juni 2023 basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført av Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynet den 24. mai 2023.

Mattilsynet skriver i en melding fredag at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet for en eventuell stadfesting av sykdommen ILA.