ILA-påvisning i stamfiskanlegg

Mattilsynet har påvist ILA i stamfiskanlegget til Bolaks i Fusa kommune i Midthordland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mistanken om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten, Nystølvågen i Fusa kommune i Hordaland fylke er nå bekreftet. Eier av lokaliteten er AS Bolaks. Alle som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Bolaks varslet Mattilsynet 29. april 2015 om mistanke om ILA. Det var mistanke på bakgrunn av positive laboratoriefunn etter prøveuttak utført av virksomhetens fiskehelsetjeneste 30. mars og 29. april 2015. Mattilsynet har tatt ut nye prøver, og laboratorieundersøkelser ved Veterinærinstituttet har gitt grunnlag for å stadfeste diagnosen ILA.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Selskapet er i dialog med Mattilsynet om tiltak og praktiske løsninger.

Mattilsynet skriver på sine hjemmesider at det vil bli opprettet kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk til og fra anlegg i havområdet. Lokale tilpasninger for topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på cirka 10–20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.