Hun er ny konsernleder i Bolaks

Karina Antonsen Hjelle er ansatt som konsernleder i Bolaks Group.

Publisert Sist oppdatert

Karina er utdannet siviløkonom fra NHH og har de siste årene vært ansatt som viseadministrerende direktør i AS Bolaks. Tidligere har hun ledet arbeid med økonomi og ressursstyring i større foretak, før hun kom «hjem igjen» til familiebedriften for 6 år siden.

Karina A Hjelle, som representerer tredje generasjon i familiebedriften, kjenner selskapet godt. Styrets leder, Olav Munch, uttaler at Karina Hjelle med sin erfaring både i og utenfor selskapet, er meget godt kvalifisert til å påta seg oppgaven som konsernleder.

- Med ansettelsen av Karina og etablering av konsernledelse i Bolaks, styrker vi nå den strategiske og operative kapasiteten for videre satsning, sier han.

Den påtroppende konsernlederen kjenner bedriften og de ansatte godt.

- Jeg er takknemlig for styrets tillit til meg, og gleder meg virkelig til å ta fatt på arbeidet med å lede Bolaks-konsernet, og bygge videre på det gode arbeidet som allerede er skapt, sier hun.

Karina Antonsen Hjelle er ansatt som konsernleder i Bolaks Group. Foto: Privat.

Vil videreutvikle konsernet

Gjennom året 2022 har familien Holmefjord reorganisert sitt eierskap ved å etablere konsernet Bolaks Group AS, med mål om å videreutvikle verdikjeden fra rogn til mat. Bolaks Group omfatter AS Bolaks, Sævareid Fiskeanlegg AS, Bolaks Service AS, Bolaks Utvikling AS og Bolaks Energy AS.

Bolaks ble startet av familien i 1975 og driver med oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Verdikjeden inneholder 10 matfiskkonsesjoner, 2 stamfiskkonsesjoner, settefiskanlegg i Sævareid, rognproduksjon, servicebåtrederi, eget vannkraftverk og planer for landanlegg.

- I Bolaks-konsernet legges det stor vekt på utvikling og innovasjon, og det investeres betydelige beløp i moderne teknologi, utstyr og systemer for best mulig å møte dagens utfordringer innen alle områder av virksomheten. Fiskevelferd er alltid et hovedfokus, og et viktig grunnlag for god produksjon og god kvalitet på sluttproduktet. Totalt i konsernet er det i dag over 120 ansatte, skriver selskapet.