Daglig leder Bjørg Mette Holmefjord i Bolaks, her sammen med datter Karina Antonsen Hjelle, businesscontroller i selskapet. Foto: Bolaks.

Bolaks gikk fra én til 217 millioner i driftsresultat

Bolaks leverte historisk beste regnskapstall i 2016. Daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen sier til kyst.no at fokuset fremover må fortsatt være å sikre best mulig kontroll på produksjonen gjennom alle ledd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Oppdrettselskapet økte omsetningen med 289,4 millioner kroner, og gikk fra 389 millioner til 687,4 millioner kroner på ett år.

Driftsresultatet til selskapet hadde også en kraftig økning og gikk fra kun én million i 2015, til hele 217,2 millioner kroner i 2016. 

Selskapet leverte dermed ett spesielt godt driftsresultat, etter 2015 ble preget av utslakt grunnet ILA. Det ble påvist ILA på sjølokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune den 18. mai 2015. Mattilsynet gjorde dermed vedtak om at fisken må avlives og destrueres på stedet. Anlegget inneholdt 23.000 oppdrettslaks med en gjennomsnittsvekt på 12,7 kilo, en størrelse som gjør arbeidet med utslakting og destruksjon spesielt krevende, opplyste Bolaks den gang.

Daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen sier til kyst.no at det er den høyeste omsetningen og det beste resultatet så langt i selskapets historie.

Daglig leder Bjørg Mette Holmefjord sier resultatet er selskapets beste noensinne. Foto: Bolaks.

- Så vi må være fornøyde med det. Men det er fremdeles ting vi kan gjøre enda bedre, konstaterer hun.

De gode lakseprisene mener hun er årsaken til det gode resultatet i 2016.

Overskudd på 162 millioner

Årsresultatet etter skatt i 2016 ble et overskudd på 162 millioner kroner i fjor, sammenlignet med 13 millioner i 2015.

I årsberetningen til styret skriver de at "Det er positiv markedsutvikling for laks globalt i forhold til mengde laks tilgjengelig. Snittprisen gjennom 2016 har vært god, og starten på 2018 har også hatt gode priser. Utsiktene videre ser gode ut også når en ser på forwardprisene".

Selskapet har tatt et utbytte på 20,2 millioner, og overfører 141,3 millioner til annen egenkapital. De ansatte fikk bonuser utbetalt i 2016, som følge av det gode resultatet som de var med å bidra til.

Bekymret for økte kostnader

Holmefjord Antonsen sier hun er bekymret for de stadig økte kostnadene.

- Fokuset vårt må fortsatt være å sikre oss best mulig kontroll på produksjonen gjennom alle ledd.

- Hva er ambisjonene til Bolaks for 2017? 

- ​Vi vil jobbe jevnt og trutt og gjøre de tiltak som er mulig for at fisken skal ha det godt og sikre en god produksjon, sier hun.

- Ingen PD

Bolaks skriver i årsberetningen at de investerer jevnlig i nye anlegg, oppgraderinger av anlegg og nytt utstyr. Dette for å ha god produksjonskapasitet, fiskehelse, fiskevelferd og kontroll i produksjonen. Avlusingsutstyr inkludert videreutvikling av Thermolicer, har hatt stort fokus, melder de.

Styret opplyser at per i dag foreligger det ingen PD-diagnose på noen av lokalitetene til selskapet, og lusesituasjonen blir nøye overvåket, og fulgt opp med tiltak.

Bolaks har vært med å starte opp egen produksjon av rognkjeks i et eget selskap; Lønningdal Rensefisk AS, samt vært involvert i ulike forskningsporsjekter i samarbeid med ulike leverandører, avlsselskapet Salmobreed og selskapene Aquazyme Technology og Fishlec.

Strøm mot lus

Når det gjelder investeringer i forhold til å ha kontroll på lusa, mener Holmefjord de har gjort mye. Selskapet har blant annet vært med å testet ut strømgjerdene til  Seafarm development (SFD). Les mer om dette her.

- Strømgjerde i kombinasjon med rensefisk, er det nå på tre av våre lokaliteter. I tillegg så investerer vi i luselasere. Bolaks har også investert i semi-lukket merd for stamfisken, som ga så godt resultat at vi har valgt å se på tilsvarende løsning for å lage postsmolt og har et prosjekt i lag med Botngaard på dette. Det viktigste verktøyet vårt er fremdeles Thermolicer, som vi fortsetter å investere i for å gi best mulig resultat i kompen mot lusa, påpeker Bolaks-sjefen.

Les også: – Stigande interesse for straumgjerde mot lakselus

Lusetallene per i dag sier hun er under kontroll, men påpeker at de jobber kontinuerlig og har fokus på dette hver dag.

- Spent på svar

Det er ikke lett å se strømgjerdet som ligger i vannkanten på Bolaks-lokaliteten i Fusa, hvor de tester effekten strømpulser har mot lakselus. Foto: Therese Soltveit.

Bolaks har også vært med å stifte Bolaks Utviking AS, ilag med Liftup AS, og det er søkt om utviklingkonsesjoner for konseptet GRAS. Les mer om dette her. 

- ​Vi venter spent på svar på vår søknad om utviklingskonsesjoner som vi har i lag med Lift Up Systems AS; GRAS – Grønn Resirkulering av Akvakultur Slam. Å finne gode løsninger for slamhåndtering fra oppdrett, blir viktig, og kan også bli en viktig resurs.

Avslutningsvis sier hun at de har styrket staben i forhold til fiskehelse, og har ansatt en student på siste året som skal skrive masteroppgaven i lag med selskapet.

  • Selskapet driver produksjon og salg av stamfisk/øyerogn, Yngel/smolt og matfisk av laks.
  • Bolaks har ti matfiskkonsesjoner, og to stamfiskkonsesjoner i Fusa og Os kommune.
  • Selskapet driver også markeds- og salgsvirksomhet i samarbeid med eksportører. Hovedtyngden av produksjonen av laks går til Europa, med Nederland, Spania, Frankrike og Tyskland som viktigste marked.
  • Selskapet har 63 ansatte per 31.12.16. Derav fem lærlinger i 2016. Andel kvinner i ledende stillinger er 37,5 % og 20 % i styret.
  • Global Gap-sertifikatet er opprettholdt på alle selskapets lokaliteter i 2016.