Gjenfangst av rømt fisk, i dette tilfellet laks. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.t

Overvåking og gjenfangstfiske etter rømming avsluttet

Bolaks har nå avsluttet sine tiltak etter rømming i Fusafjorden. Det er registrert gjenfangst av 700 fisk i sjøen. I tillegg er de nærmeste vassdragene undersøkt, melder Fiskeridirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bolaks oppgir etter telling at det skal ha rømt ca 3 500 individer fra lokaliteten Skavhella i Fusafjorden i november. De opprettet etter rømmingen to mottak for gjenfanget fisk og betalte ut dusør på kr 200.-  per individ som ble levert inn.

Les også: Mistenkar rømming frå Bolaks

I tillegg har Bolaks også selv drevet gjenfangstfiske i sjøen. Selskapet har registert gjenfangst av ca 700 individer med egen fangst og fangst levert av fritidsfiskere.

Fiskeridirektoratet påla Bolaks å få undersøkt forekomst av rømt oppdrettslaks i tre elver etter rømmingen.

De tre elvene er Oselva, Tysseelva og Lønningdalselva. Undersøkelsen ble utført ved drivtelling av Rådgivende Biologer 16. desember.

Det ble ikke observert rømt oppdrettslaks i Tysseelva og Lønningdalselva, men i sistnevnte ble det registrert to regnbueørret.

I Oselva ble det observert to oppdrettslaks, men forholdene lå ikke til rette for uttak. Sikten i elvene var ikke optimal, men det er sannsynlig at det hadde blitt observert mer fisk hvis det sto store mengder rømt oppdrettslaks her.