Erlend Eide i Eide Fjordbruk og Simon Nesse Økland fra Bremnes Seashore. Foto: Ole Andreas Drønen

Mange vil løse utfordringer i havbruksnæringen

Lingalaks, Bremnes Seashore og Eide Fjordbruk har fått inn en haug av gode løsninger som kan være med på å løse utfordringer innen havbruksnæringen. Nå starter prosessen videre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no skrev tidligere denne måneden om tre oppdrettsselskaper som har slått seg sammen med Vekstlandet for å løse utfordringer sammen med leverandørindustrien.

De tre selskapene er Lingalaks, Bremnes Seashore og Eide Fjordbruk, og de har gått sammen for å definere felles problemstillinger. De søkte sammen med Vekstlandet hjelp fra alle deler av leverandørindustrien som kanskje sitter på de rette løsningene for oppdretterne.

Kyst.no møtte Erlend Eide fra Eide Fjordbruk og Simon Nesse Økland fra Bremnes Seashore, for å høre hvordan responsen har vært. 

Digitalisering og kunstig intelligens

Økland forteller til Kyst.no at interessen har vært formidabel blant selskaper som har vist interesse for å levere løsningsforslag til oppdretterne. 

- Vi har nesten 100 selskap på listen våres nå, så nå skal vi begynne å sile dem ut. 

Utviklingssjefen for Bremnes Seashore sier det er et bredt spekter av løsninger blant selskapene som har søkt.

- Mye av det går på kunstig intelligens, sensorikk er det en god del av, og det er mye digitalisering, påpeker han.

Simon Økland fra Bremnes Seashore og Erlend Eide fra Eide Fjordbruk diskuterer de mange løsningene som har kommet inn. Foto: Ole Andreas Drønen

Nå skal Lingalaks, Bremnes Seashore, og Eide Fjordbruk sette seg ned og gå gjennom de mange forslagene, og se hvilke selskaper som treffer på problemstillingene som de har lansert. Økland sier de vil kontakte de mest aktuelle bedriftene, og få startet et samarbeid. 

- Vi ser at det er potensiale her for å finne noe gull. Målet er at vi skal forstå mer om biologien og bli flinkere å håndtere kompleksiteten i det vi driver med.

Skape bærekraftig vekst

Erlend Eide fra Eide Fjordbruk sier til Kyst.no at dette er en god mulighet, både for oppdrettsnæringen og for leverandørindustrien.

- Det har vært overveldende respons, og mange løsningsforslag. Det er mye forskjellig, og nå er vi i en fase der vi prøver å sortere ut de ulike løsningene.

- Hva håper dere å få ut av dette til slutt?

- For Eide Fjordbruk sin del er det at vi er åpen på våre utfordringer, og det må vi være for å kunne løse våre utfordringer. Vi håper at ved å være åpen på våre utfordringer og dele det med de som forhåpentligvis kan løse de for oss, så vil vi kunne skape en bærekraftig vekst.

Eide sier det også er et mål at løsningene skal kunne tas i bruk også i flere deler av landet, og sier det kan være gode muligheter for små bedrifter.

Problemstillingen har oppdretterne definert slik: Hvordan bruke oppdrettsanleggenes egne data slik at fiskeproduksjonen blir effektiv og bærekraftig.

Det er noen data som Vekstlandets partnere ikke har gode nok sanntidsdata på i dag, og som de ønsker å få tilgjengeliggjort. 

Denne er igjen beskrevet i følgende punkter:

 • Alle tilstandsdata for hva som skjer i fiskemerden (oksygen, salinitet, lys, havstrømninger) og status på selve merden (status på nøten, begroing) 
 • Status på biomasse (vekt, lengde, farge)
 • Overvåking av sikkerhet for mannskap på anlegg (mann over bord, uønskede hendelser)
 • Annen type relevant informasjon/datafangst

Deres partnere er interessert i løsninger som kan bidra til å nå sine klimamål:

 • Støy- og vibrasjonsreduksjon på fòrflåten
 • Reduksjon i bruken av dieselaggregat
 • Redusere bruk av ikke-fornybare materialer i alle deler av virksomheten
 • Effektivisering av arbeidsprosesser som har som mål å redusere unødig transport, unødig prosessering og bedret fiskevelferd.

Og de søker også etter løsninger som blant annet kan:

 • Automatisere rapportgenerering
 • Tilby dashboard som viser sanntidsdata på bærekraftig optimal produksjon
 • Et design og integrasjon av et bærekraftsbarometer som er relevant for våre selskaper.
 • System for beslutningsunderlag for å kunne ta rette beslutninger