Lingalaks er ett av tre oppdrettsselskaper som har slått seg sammen med Vekstlandet for å løse utfordringer sammen med leverandørindustrien. Foto: Lingalaks.

Skal løse oppdretternes vekstutfordringer på Vestlandet

Lingalaks, Bremnes Seahore og Eide Fjordbruk har nå gått sammen og definert felles problemstillinger. Nå ønsker de sammen med Vekstlandet hjelp fra alle deler av leverandørindustrien som kanskje sitter på de rette løsningene for oppdretterne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Caspar M. Lund og Ove Kvalsvik har startet selskapet og nettsiden Vekstlandet sammen med Sparebanken Vest.

- Vi ønsker å være motoren for framdriften og kursen til havbruksaktørene på Vestlandet. Vår plan er koble konkrete problemstillinger med løsninger, noe som gir effekter og vekst i næringen, sier Lund.

Svein Ove Kvalsund Direktør SMB i Sparebanken Vest sier at en viktig del av samfunnsoppdraget deres er å bidra til vekst i næringslivet på Vestlandet.

- Dette initiativet vil både styrke mulighetene for vekst for de etablerte selskapene, og gi oppstarts- og vekstselskaper bedre muligheter for å lykkes, forteller direktøren.

Ove Kvalsvik t.v og Caspar Macody Lund t.h har startet selskapet Vekstlandet og har ambisjoner om å bidra til å løse vekstutfordringene til oppdrettsnæringen på Vestlandet. Klikk for større bilde. Foto: Vekstlandet.

Vil skape verdens beste havregion 

Vekstlandet har fått med seg på laget oppdrettsselskapene Lingalaks, Eide Fjordbruk og Bremnes Seashore. De har også fått støtte fra Sparebanken Vest og Innovasjon Norge.

Oppdrettselskapene er alle hjørnestensbedrifter i sine lokalsamfunn og sier de har et stort ansvar for å løse de viktigste miljøutfordringene for oppdrettsanleggene langs kysten og i fjordene våre gjennom å minimere klimaavtrykket per kilo fisk som produseres.

Sammen med Vekstlandets industripartnere har de beskrevet konkrete utfordringer for havbruksnæringen på Vestlandet, som de skal arbeide videre med og løse ved å rekruttere leverandørindustrien. (Nederst i saken ser du hvilke mål oppdretterne ønsker å få løst.)

- Vekstlandet er for alle oss som tror vi kan skape verdens beste havregion på Vestlandet. Vi har enorme ressurser som bare venter på å bli brukt på en bærekraftig måte. Vi tror på vekst. Vi tror på et liv etter oljen. Vi tror vi kan nå bærekraftsmålene, sier Lund. 

Vekstlandet:

 • Selskapet ble stiftet i 2020 og Sparebanken Vest har gitt midler og støtte til opprettelsen av selskapet. 
 • Med seg på laget har de fått oppdrettsselskapene Lingalaks, Bremnes Seashore og Eide fjordbruk. 
 • De to ansatte i selskapet er Caspar Lund og Ove Kvalsvik. 
 • Caspar er siviløkonom med over 20 års erfaring med innovasjon, forretningsutvikling og vekst for selskaper i alle faser.
 • Ove har MSc i marketing og har 12 års erfaring som management konsulent innen innovasjon, strategi og vekst.

Selskapet har nå over 45 selskaper som har vist interesse for å levere løsningsforslag til oppdretterne. 

- Disse kommer både fra leverandørindustrien til oppdrett, men også fra helt andre industrier. Industrien etterspør løsninger for sine problemer, og vi i Vekstlandet sørger for å koble problem med løsning, sier gründerne Ove Kvalsvik og Caspar Lund til Kyst.no.

Ønsker løsninger på problemene

Påmeldingsfristen er satt til mandag 15.juni, og Lund sier de søker etter selskaper som har en ferdig løsning eller som har forutsetninger for å utvikle løsninger som kan tas i bruk innen 12 måneder. Selskapet kan være nystartet eller være i drift, være stort eller lite, være i bransjen eller utenfor.

- Det viktigste for oss er at du har eller kan utvikle gode løsning, påpeker han. 

Vekstlandet skal blant annet tilby tjenester innen hvor de tydeliggjør industrielle utfordringer, skaper engasjement til å løse disse, og koble industri med leverandører på utfordringene.

- Vi vil også være pådriver hvor vi skal engasjere mennesker til å arbeide med løsninger hvor vi har naturgitte forutsetninger for å være verdensledende, samt akselerator hvor vi skal gjøre etablerte selskaper i stand til å nå sine vekstmål gjennom kurs og rådgivning, legger de til.

I tillegg skal vekstlandet.no være et gratis ressurs-senter for vekstbedrifter hvor selskapet gjør tilgjengelig verktøy, metode og inspirasjon.

Bruk av data

Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore sier at god bruk av alle data de har vil gi dem enorme muligheter for å få kontinuerlig oppdatert informasjon slik at de kan gjøre nødvendige tiltak når det behøves.

- Vi trenger hjelp til å finne hvilke muligheter våre egne og felles data kan gi oss. Maskinlæring og AI kan gi oss globale fortrinn om vi finner gode løsninger for bruk av all den data vi har, sier han.

Erlend Haugarvoll i Lingalaks sier de står ansvarlig overfor deres naboer, deres kollegaer, familie og samfunnet til å arbeide for en mer bærekraftig oppdrettsproduksjon.

- Vi søker etter løsninger som på alle måter kan hjelpe oss å nå våre bærekraftsmål, legger han til.

Daglig leder Sondre Eide i Eide Fjordbruk påpeker at potensialet kommer ikke av seg selv, og det må utnyttast.

- Utfordringene til næringen må legges frem på bordet for å kunne løses. 

Problemstillingen har oppdretterne definert slik: Hvordan bruke oppdrettsanleggenes egne data slik at fiskeproduksjonen blir effektiv og bærekraftig.

Det er noen data som Vekstlandets partnere ikke har gode nok sanntidsdata på i dag, og som de ønsker å få tilgjengeliggjort. 

Denne er igjen beskrevet i følgende punkter:

 • Alle tilstandsdata for hva som skjer i fiskemerden (oksygen, salinitet, lys, havstrømninger) og status på selve merden (status på nøten, begroing) 
 • Status på biomasse (vekt, lengde, farge)
 • Overvåking av sikkerhet for mannskap på anlegg (mann over bord, uønskede hendelser)
 • Annen type relevant informasjon/datafangst

Deres partnere er interessert i løsninger som kan bidra til å nå sine klimamål:

 • Støy- og vibrasjonsreduksjon på fòrflåten
 • Reduksjon i bruken av dieselaggregat
 • Redusere bruk av ikke-fornybare materialer i alle deler av virksomheten
 • Effektivisering av arbeidsprosesser som har som mål å redusere unødig transport, unødig prosessering og bedret fiskevelferd.

Og de søker også etter løsninger som blant annet kan:

 • Automatisere rapportgenerering
 • Tilby dashboard som viser sanntidsdata på bærekraftig optimal produksjon
 • Et design og integrasjon av et bærekraftsbarometer som er relevant for våre selskaper.
 • System for beslutningsunderlag for å kunne ta rette beslutninger