Mattilsynet ser alvorlig på at det er oppdaget ILA på en ny lokalitet i Rogaland (Svart markør: Jørstadskjæra). Liten rød ring markerer forrige ILA-mistanke (Kjeahola). Gult skravert felt er overvåkningssone for ILA. Stor ring markerer restriksjoner på eksport til Australia. Kilde: Barentswatch.
Mattilsynet ser alvorlig på at det er oppdaget ILA på en ny lokalitet i Rogaland (Svart markør: Jørstadskjæra). Liten rød ring markerer forrige ILA-mistanke (Kjeahola). Gult skravert felt er overvåkningssone for ILA. Stor ring markerer restriksjoner på eksport til Australia. Kilde: Barentswatch.

Alvorlig med nok en ILA-mistanke i Rogaland

Mattilsynet melder at det er en ny mistanke om ILA ved sjølokalitet i Rogaland. - Et alvorlig funn, sier Mattilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sjølokaliteten hvor ILA-mistanken er på Jørstadskjera i Finnøy kommune, og lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS.

De legger til at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

- Mattilsynet ser alvorlig på funnet, sier regiondirektør Ole Fjetland.

Han forklarer at dette er det andre tilfellet av mistanke om ILA på kort tid i dette oppdrettstette området i Rogaland. Lokaliteten er dessuten allerede foreslått i et kontrollområde for SAV 2.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 9. november 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Jørstadskjera.

Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS fra prøveuttak 31. oktober 2019 og 7. november 19. Sekvensering viser at det er en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR-deletert ILA-virus).

Mattilsynet vil om kort tid inspisere lokaliteten og ta ut verifiserende prøver.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokalitet Jørstadskjera pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.