Det er ILA-mistanke på lokalitet Jørstadskjera.

Mistanke om ILA på Bremnes-lokalitet

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Jørstadskjera i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Det er Bremnes Seashore som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Mattilsynet på sine sider.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 4. april 2023 om funn forenelig med ILA på fisk ved den aktuelle lokaliteten.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynet den 28. mars.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig ny inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for at de eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

I januar 2022 ble det påvist ILA på samme lokalitet, og selskapet måtte da slakte ut fisken på lokaliteten.