Bremnes Seashore har fått tydelig tilbakemelding fra Miljødirektoratet angående oppstart av ny lokalitet.
Bremnes Seashore har fått tydelig tilbakemelding fra Miljødirektoratet angående oppstart av ny lokalitet.

Sier nei til Bremnes - Kan påføre vesentlig skade

Miljødirektoratet mener Bremnes Seashore sine planer om en ny lokalitet vil kunne føre til negative effekter på sårbare sjøfugler, fisk og marine pattedyr. 

Publisert Sist oppdatert

Statsforvalteren i Rogaland fattet 25. juni 2021 vedtak om avslag på søknad fra Bremnes Seashore AS om tillatelse etter forurensningsloven til matfiskproduksjon ved lokalitet Alstein i Håsteinsfjorden med en MTB på 6240 tonn. 

Begrunnelsen fra Statsforvalteren var blant annet at utslippene vil medføre fare for forringelse av den økologiske funksjonen til viktige naturtyper i nærheten av den omsøkte lokaliteten. Statsforvalteren vurderte at en slik påvirkning vil kunne føre til indirekte negative effekter på norske ansvarsarter, truede og sårbare sjøfugl, fisk og marine pattedyr.

Vil ha omgjort vedtaket

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

NF Komplett

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Digital

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Komplett Digital Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 199,-

KJØP