Studenter på bedriftsbesøk i Rørvik. Foto: Rögnvaldur Gudmundsson.
Studenter på bedriftsbesøk i Rørvik. Foto: Rögnvaldur Gudmundsson.

NTNU satser mer på havbruk

NTNUs kunnskapssamarbeid Brohode Frøya utvides.  Det blir nå hetende NTNU Brohode Havbruk og omfatter næringslivet på hele trøndelagskysten. – I tillegg skal vi i år også få med næringslivet i Sogn og Fjordane, forteller koordinator ved NTNU Havrom, Alexandra Neyts. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Siden juni 2012 har NTNU hatt et kunnskapssamarbeid med næringsliv og den videregående skolen på fagfeltet havbruk. Det har resultert i mer enn 100 oppgaver på Masternivå.

– Næringslivet på Hitra og Frøya har vært motoren, men nå er det på tide å se enda lenger, forteller Neyts.

To ganger i året arrangeres Brohodekonferansen – en møteplass mellom næringsliv, elever i den videregående skolen, studenter og universitetsansatte.

Speed date under Brohodekonferansen Vår 2017 i Rørvik (6-7. mars). Foto: Alexandra Neyts.
Speed date under Brohodekonferansen Vår 2017 i Rørvik (6-7. mars). Foto: Alexandra Neyts.

– Utvikling skjer når mennesker møtes. Når professoren kommer ut på merdkanten, kan utrolige ting skje, forteller Neyts. Bare i 2016 var 16 professorer på merdkant og i oppdrettsbåt.

Professorer kan ha en helt unik ekspertise innenfor morgendagens teknologier men mangler innsikt havbruksnærings produksjonsprosesser. En tur på merdkanten og en prat med driftslederen eller teknologileverandøren kan være utløsende for å komme frem til mer effektive driftsformer.

- Vi har samarbeidet tett med forskningsmiljøene på NTNU, Marintek og SINTEF. Det har vært avgjørende for at vi over sommeren prøver ut en ny havmerd i Frohavet, ved Frøya. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med fagmiljøene, forteller styreformann og prosjektrådgiver i Ocean Farming Gunnar Myrebøe.

– NTNU er selve ryggraden i den type teknologisk utvikling og gjør det mulig å gå i gang med et slikt pilotprosjekt, legger han til.

En av dem som har skrevet masteroppgave gjennom Brohodeprosjektet er Trude Heggstad. Hun er i dag daglig leder på Blått kompetansesenter på  Frøya etter å ha studert et slikt senter i et samfunnsfaglig perspektiv.

-   Jeg studerte innovasjonsprosesser og var også en del av Eksperter i Team.  NTNU Brohode Frøya – nå havbruk -  ble min inngang til arbeidslivet. Det var slik jeg fikk min første jobb. Det var også slik jeg hørte om og fikk interesse for Blått kompetansesenter, et senter jeg i dag er så heldig å få lede, forteller hun.

- Engasjerte studenter og forskere fra mange ulike fagområder, har utvilsomt bidratt til å ta havbruksnæringa flere skritt videre.  Et slikt kunnskapssamarbeid er gull verdt både for havbruksnæring og for studentenes muligheter for å få relevante problemstillinger å bryne seg på. Dette er framtida, sier Alf-Jostein Skjærvik, leder i Sjømat Norge havbruk midt.

Vil ha flere prosjekter

Ambisjonene videre er enda flere studentprosjekter innen havbruk.

– Vi ønsker oss studenter fra mange ulike studieretninger. Næringas utfordringer og muligheter omfatter mange fagfelt. Her er det mye å ta tak i og vi ser at studenter er opptatt av en miljørettet og bærekraftig utvikling innen havbruk, forteller Neyts.

NTNU Brohode Frøya har vært støttet av Innovasjon Norge, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, SpareBank1 SMN, BEWI og NTNU.

– Nå går vi fra en etablering- og utviklingsfase til en driftsfase. Det betyr at NTNU og nyetableringen NCE AquaTech skal drive NTNU Brohode havbruk videre, sier Neyts.

NCE AquaTech er en nasjonal klynge for innovasjon innen havbruksteknologi med hovedsete i midt Norge.