Ingrid Schjøberg, direktøfr for NTNU Havrom. Foto: Idun Haugan/NTNU.
Ingrid Schjøberg, direktøfr for NTNU Havrom. Foto: Idun Haugan/NTNU.

NTNU ser muligheter fremfor begrensninger i havbruk

NTNU mener det ligger et enormt potensiale for innovasjon, etablering av nye arbeidsplasser og økonomisk vekst i havnæringene. Dette legger de til rette for å være en del av.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NTNU sin satsing innebærer blant annet de nå har lyst ut et stilling for innovasjonsleder innen havrom, og universitet vil at dette skal bidra til at de fortsatt kan være et innovativt og nyskapende ledd innenfor havbruk.

Innovasjonslederen vil arbeide mot alle NTNUs fagmiljøer innenfor havromsvitenskap- og teknologi og på tvers av  fakulteter. Havromsforskningen ved NTNU spenner over mange fagmiljøer og omfatter forskning innen: marine bioressurser, sjøtransport, arktisk teknologi, biomarine ressurser, undervannsteknologi, olje&gass, marine mineraler, konstruksjoner og kystteknikk, samfunnsvitenskap og humaniora. 

- Her er det store muligheter, både innenfor teknologi, utvikling av nye biomarine ressurser, miljøovervåkning og sirkulær økonomi, sier Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Havrom til Kyst.no

Fikk penger til spennende prosjekt

En av NTNU sine største satsningsområder er prosjektet Brohode Havbruk 2050, som er  et prosjekt som vil videreutvikle den midtnorske utdannings- og kunnskapsplattformen og skape en mer effektiv utnyttelse av eksisterende faglig spisskompetanse og realkompetanse innen havbruk.

- Innenfor programmet miljøinteraksjon av havbruk har vi en rekke satsinger, og vi satser tungt på Brohode Havbruk 2050, sier Schjølberg.

Prosjektet ledes av NTNU Havrom, i lag med et sterkt følge bestående av NCE Aquatech Cluster, Blått Kompetansesenter AS, SINTEF Ocean og Trøndelag Fylkeskommune. Forskningsrådet har bevilget 11,3 millioner kroner i støtte til prosjektet, som i første omgang vil ha sin virksomhet til ut 2020.

NTNU vil benytte forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige nye innovasjoner. De ønsker å styrke innovasjonsvirksomheten innen det marine og maritime, og mener de har mye å tilby havnæringen.

- Vi kan bidra med nye teknologiløsninger, kompetanse, kunnskap, relevant utdanning og studenter, sier Schjølberg avslutningsvis.