Frøy håper børsnoteringen skal gi dem over rundt en milliard kroner i friske penger som vil bli brukt til å videreutvikle selskapet. Foto: Frøy-gruppen

Leverte solide resultater for 2020. Nå vil de på børs

Frøy ASA annonserer at de ønsker å børsnotere aksjene og søke om notering på Oslo Børs. Det kommer etter et år der de finansielle resultatene var solide. Børsnoteringen håper de skal gi over en milliard i friske penger til videre vekst.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Frøy-konsernet er et resultat av en sammenslåing mellom Frøy Gruppen AS og et av NTS ASAs datterselskaper, med virkning fra 3. april 2020.  Frøy er siden omorganisert til å omfatte alle akvatjenester innen NTS ASA.

- De respektive selskapene har betydelig intern kompetanse, ledet av ledergrupper med betydelig erfaring innen sjømat. Fusjonen posisjonerte Frøy som den største fullintegrerte leverandøren av kompetanse- og infrastrukturtjenester til norsk havbruksnæring. Frøys styre er av den oppfatning at børsnoteringen av selskapets aksjer på Oslo Børs representerer et viktig skritt i utviklingen av selskapet, skriver NTS i en børsmelding.

Frøy

  • Frøy er en norsk leverandør av virksomhetskritiske oppdrettstjenester med en historie som går mer enn 20 år tilbake.
  • Konsernets tjenestetilbud inkluderer installasjon og vedlikehold av lakseoppdrettsanlegg, biologiske behandlinger og transport av levende fisk.
  • Tjenestetilbudene bygger på Frøys fullintegrerte plattform, og leveres via en flåte med brønnbåter, service- og transportfartøy.
  • Konsernet har mer enn 670 spesialiserte fagpersoner ansatt innen akvakulturtjenester og 13 lokalkontor langs norskekysten.

Styret lister flere argumenter for hvorfor børsnotering er gunstig:

  • Det vil gjøre det mulig for konsernet å ta en aktiv rolle i utviklingen og realiseringen. vekstpotensialet i akvaservicenæringen, med NTS ASA som industriell støttespiller og langsiktig eier.
  • Det støtter konsernets ambisjon om å utvide omfanget av virksomheten i Norge ved å bygge videre på eksisterende kundeforhold og utvide til nye kunder.
  • Det muliggjøre potensiell internasjonal ekspansjon ved å bygge videre på den norske banerekorden og utvide til nye lakseoppdrettregioner.

Solid EBITDA-margin

Selskapet melder de fortsetter å oppleve sterk vekst i inntektene, hovedsakelig som følge av nye skip som kommer inn i flåten og nysalg på tvers av kundebasen.

Selskapet rapporterte proformainntekter i 2020 på NOK 1 561 millioner med en EBITDA på NOK 585 millioner, noe som resulterte i en EBITDA-margin på 37,5% for året.

Nøkkeltall for Frøy Gruppen AS tre siste år (tall i millioner kr)

År

2018

2018

2020

Inntekter

933

1 100

1 561

EBITDA *

329

459

585

EBIT

177

274

319

Nettoinntekt **

115

198

219

* Resultat før renter, skatt, avskrivninger (EBITDA) definert som driftsresultat før skatt med tillegg av avskrivninger.

** Proforma nettoinntekt ekskluderer endring i virkelig verdi av aksjer i Norway Royal Salmon ASA på -NOK 319m. Etter omorganiseringen som ble gjennomført i desember 2020, er Frøy ikke lenger aksjonær i Norway Royal Salmon ASA. Ujustert proforma 2020 nettoinntekt vil være -NOK 100m inkludert endring i virkelig verdi av aksjer.

NTS ASA og Frøygruppen AS fusjonerte i april 2020. Tallene for Frøygruppen AS for 2018 og 2019 inkluderer ikke de tidligere NTS akvaservice-enhetene (Norsk Fisketransport AS og NTS Shipping AS).

- Naturlig neste trinn

NTS oppgir i børsmeldingen at Frøy har inngått langsiktige charterkontrakter i 5 - 8 år, med store norske lakseoppdrettere, og at de har 6 nye brønnbåter som forventes levert i 2021, 2022 og 2023.

I tillegg vil selskapet ta imot 8 nye servicebåter i samme periode som vil operere i spotmarkedet og på rammeavtaler.

Helge Gåsø, som er konsernsjef i Frøy, mener børsnoteringen er et naturlig resultat av utviklingen i selskapet.

- I løpet av de siste 20 årene har Frøy utviklet seg til å være en markedsledende tilbyder av akvakulturservice til norsk lakseoppdrett. Fremover ser vi flere veier for fortsatt vekst for Frøy, og mener en børsnotering av Frøy nå er et naturlig neste trinn for å muliggjøre neste fase av selskapets utvikling. Vi ser fortsatt sterk etterspørsel etter å betjene infrastrukturen og biomassen for akvakulturområdet, og ser frem til å fortsette vårt harde arbeid for å møte kundenes behov. Med støtte fra NTS ASA som en langsiktig eier, stoler jeg på at vi vil fortsette å være en integrert løsningspartner som blir valgt for den raskt voksende havbruksnæringen, sier Gåsø.

Håper på en milliard

Børsnoteringen forventes å omfatte et tilbud på nye aksjer i konsernet for å heve bruttoproveny på cirka 1,0 milliarder kroner.

I tillegg forventes tilbudet å omfatte et salg av aksjer av den eksisterende aksjonæren, NTS ASA.

Nettoprovenyet fra børsnoteringen vil bli brukt til å etablere en bærekraftig langsiktig finansiell plattform, for å forfølge vekstmuligheter, organisasjonsutvikling og generelle selskapsformål, i tråd med selskapets strategi.

Med forbehold om å motta relevante godkjennelser fra Oslo Børs og Finanstilsynet, samt gjeldende forhold på aksjekapitalmarkedet, forventes selskapet å ha sin første handelsdag på Oslo Børs i 1. kvartal 2021.

Helge Gåsø er konsernsjef i Frøy. Foto: Frøy-gruppen