Krav til dyrehelsepersonell ved attestering av vask og desinfeksjon av brønnbåter

Det er et krav at rengjøring og desinfisering av brønnbåter skal være inspisert og attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog. Mattilsynet har laget veiledning om kravene til dyrehelsepersonell når de utfører slike oppgaver.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet skriver på sin nettside at en brønnbåt som ikke er tilstrekkelig rengjort og desinfisert utgjør en stor risiko for spredning av smitte av sykdom. Derfor stiller regelverket krav til rengjøring og desinfeksjon av brønnbåter.

På grunn av potensialet for smittespredning, kreves det også at rengjøringen og desinfeksjonen skal være inspisert og attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog.

Kontroll fra en ekstern og objektiv person med kompetanse på smittestoffer er viktig for å sikre en tilfredsstillende rengjøring, desinfeksjon og legitimitet for ordningen.

Mattilsynet har laget veiledning om dette, slik at kravene som stilles til dyrehelsepersonellet kommer klart fram.

Les mer: Krav til dyrehelsepersonell ved attestering av vask og desinfeksjon av brønnbåter