PG Flow Solutions skal levere åtte av selskapets store sjøvannssirkulasjonspumper, som sørger for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn, til hvert av de tre fartøyene til Sølvtrans. Foto: Aas Mek. Verksted.

Aas Mek velger PG for Sølvtrans-trio

Aas Mekaniske Verksted har tildelt PG Flow Solutions en kontrakt for å levere pumpesystemer til tre brønnbåter som verftet bygger for brønnbåtrederiet Sølvtrans.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den norske pumpe- og væskehåndteringsspesialisten PG Flow Solutions skal levere åtte av selskapets store sjøvannssirkulasjonspumper, som sørger for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn, til hvert av de tre fartøyene. I tillegg skal selskapet levere alt av maskinrompumper som skal til for hovedmaskineri og hjelpemotorer, samt generelle pumpebehov for brønnbåtens drift.  

Sjøvannssirkulasjonspumpene til PG Flow Solutions skriver de i en pressemelding er svært effektive og er utviklet for å sikre best mulig fiskevelferd, som igjen oversettes til økonomiske besparelser for sluttkunde. Mannskapet om bord på skipet kan enkelt vedlikeholde pumpene uten bistand fra en ekstern servicetekniker, noe som bidrar til å holde driftskostnadene nede.  

Pumpesystemene skal sammenstilles ved PG Flow Solutions’ fabrikasjonsanlegg i Sande i Vestfold, og deretter leveres til Aas Mekaniske Verksteds verft på Vestnes i Møre og Romsdal. PG Flow Solutions har ikke oppgitt kontraktsverdi, men understreker at dette er en stor avtale for selskapet.  

- Vi har en langvarig relasjon til Aas Mekaniske Verksted, etter å ha levert maskinrom- og sjøvannssirkulasjonspumper til en rekke av brønnbåtene som verftet har bygd. Å sikre leveranser til tre brønnbåter på én gang er imidlertid veldig sjelden, men tre ganger så morsomt!, sier Øyvind Berg, salgs- og markedssjef hos PG Flow Solutions.  

Leveres 2022

De tre nye brønnbåtene er nybygg nummer 208, 209 og 210 fra Aas Mek. Verksted. De tre brønnbåtene, som er søsterskip, er av verftets eget design, type AAS 3002 ST. Hver båt har en lastekapasitet på 3 000 kubikkmeter fordelt på to fiskebrønner. Lengden på fartøyene er 76,96 meter, bredde 17,80 meter, og 5,90 meters dybde i riss. De tre nybyggene skal overleveres til Sølvtrans i løpet av 2022. 

PG Flow Solutions tilbyr egenutviklede løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold.