Jan Harald Hauvik leder i Brønnbåteiernes Forening. Foto: Gustav-Erik Blaalid.
Jan Harald Hauvik leder i Brønnbåteiernes Forening. Foto: Gustav-Erik Blaalid.

Mener anmeldelsen er meningsløs

- Vi er kjent med at enkeltselskap er anmeldt for å operere i henhold til gjeldende praksis. Dette finnes forunderlig og meningsløst, sier styreformann i Brønnbåteiernes Forening Jan Harald Hauvik til kyst.no.

Publisert

I en nyhetssak NRK publiserte nylig, skriver de følgende - Brønnbåtflåten har i en årrekke brutt forurensingsforskriftene om forbud mot dumping, fordi de ikke har egen utslippstillatelse for lusemidler. Selv om dette har foregått i en årrekke konkluderer Miljødirektoratet først nå med at denne praksisen kan være ulovlig.

Les også: - Kan ha dumpet lusemiddel ulovlig

Kyst.no har snakket med styreformann i Brønnbåteiernes Forening Jan Harald Hauvik, for å høre hans synspunkter i denne aktuelle saken som gjelder at Brønnbåten Ro Master har gjennom flere dager avluset oppdrettsanlegget på Steinflesa nord for Leka i Nord-Trøndelag. Der en rekefisker har anmeldt rederiet og Marine Harvest for dumping av hydrogenperoksid i området.

- Vi er kjent med at Miljødirektoratet nå stiller spørsmål med en godt kjent og godt utbredt praksis. Næringen ser nå frem til å møte direktoratet for å orientere om dagens praksis og få nærmere informasjon om direktoratets vurdering av denne.

Han sier at brønnbåtene utfører oppdragene på vegne av oppdrettsselskapene og at de følger nøye anvisninger, også særskilte instrukser med hensyn til vedtatte utslepp av såkalt lusevann.

- Behandling i brønnbåt er ansett som mer miljøvennlig enn behandling i presenning og det er derfor oppdrettsnæringen foretrekker en slik løsning, opplyser styreformannen.

Les også: – Gratis brønnbåt!

- Vi er også kjent med at enkeltselskap er anmeldt for å operere i henhold til gjeldende praksis. Dette finnes forunderlig og meningsløst. Særlig sett i lys av at det nå er satt i gang en velkommen prosess for å få avklart lovligheten og rasjonale rundt de vannutskiftingsprosedyrene som benyttes, sier Hauvik til kyst.no.

  • Brønnbåteiernes Forening er en sammenslutning av brønnbåteiere.
  • Foreningen er en underavdeling/lokalavdeling av Fraktefartøyenes Rederiforening.