Stad skipstunnel. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

- En 150 år gammel drøm nærmer seg realisering

Tidligere denne uken ble det klart at regjeringen fullfinansierer Stad Skipstunnel. - Vi gleder oss over at en snart 150 år gammel drøm for kystfolket nærmer seg realisering, sier Glen Bradley, direktør i brønnbåtselskapet Rostein.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Høyre, FrP, KrF og Venstre er enige om å starte byggingen av Stad skipstunnel i første periode av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029, ifølge en felles pressemelding fra partiene.

Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF har satt av 1,5 milliarder i første planperiode (2018-2023) og 1,2 milliarder i del to. Tunnelen er beregnet å koste 2,7 milliarder, og er dermed i praksis fullfinansiert, ifølge NRK. 

- Laks fremmer realisering

Glen Bradley er direktør i brønnbåtselskapet Rostein. Foto: Privat/Rostein.

Glen Bradley fra Rostein, har i over 20 år vært engasjert i spørsmålet om Stad skipstunnel og jubler over nyheteten om at skipstunnellen skal realiseres.

- Vi gleder oss over at en snart 150 år gammel drøm for kystfolket nærmer seg realisering, og at myndigheten legger handling bak sine visjoner om Havrommets økende betydning for Norge. Laks er viktig for Norge, og laks har også vært viktig for å fremme realisering av Stad skipstunnel!, sier han til kyst.no.

Les også: Laks i enden av tunnelen

Krevende for brønnbåtene

Bradley forklarer at Stadtlandet har vært en naturskapt barriere for alle fartøy langs kysten, ettersom området er kjent for å være særdeles krevende farvann å forsere i dårlig vær.

- For brønnbåtnæringen har dette vært et krevende havstykke hvor både sjøfolk og laks har blitt tvunget ut av innenskjærs seilas for passere Stad. Dette har medført både reduserte laster og skapt forsinkelser som i noen tilfeller har nærmet seg to døgn.

Han påpeker at tunnelen vil gi økt sikkerhet for mannskap, utstyr, og last, som vil være vesentlig.

- Stadlandet har mange våte graver, og også i nyere tid har det vært flere nestenulykker i området, også for brønnbåter. For oppdrettsnæringen vil transport og forflytning av både fôrbåter, servicebåter og ensilasjefartøy være mulig i uvær og skape forutsigbarhet for kundene.

Les også: Masse fra skipstunnelen gir moglegheiter for oppdrettsverksemd

Fremtidige muligheter

Bradley mener også at skipstunnelen vil knytte deler av Vestlandet bedre sammen.

- En opprettelse av hurtigbåtrute mellom Ålesund og Bergen vil forbedre reiseforholdene for næringens ansatte langs kysten.

- I fremtiden vil vi også kanskje se at ferdigpakket laks drar nytte av tunnelen på sin ferd til Europa, sier han og sikter blant annet til utbyggingen av kysthavnen på Hitra.

Les også:- Kan spare millionar på skipstunell