- Målet med vårt prosjekt er å utvikle et spesialisert og høyst kompetent fartøy som kan styre framtidige operasjoner i havbruksnæringa. Det framholder denne trioen; fra venstre daglig leder Ole A. Holm (Marin Design AS), daglig leder Ragnar Sæternes (NYN IKS) og daglig leder Brynjar Karlsen (Nærøysund Aquaservice AS). Foto: Tom Lysø.

Utvikler avansert spesialfartøy

Et spesialisert kommandofartøy for havbruksnæringen, som sikrer planlegging, gjennomføring og dokumentasjon ved ulike krevende og komplekse operasjoner,er hovedmålsettingen for prosjektet som et bredt fagmiljø i Ytre Namdal er i gang med. Prosjektet er i samarbeid med blant andre Sintef Fiskeri og havbruk ved forsker Eirik Svendsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Foretakene Nærøysund Aquaservice og Marin Design er også med. Videre bidrar det interkommunale selskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN), primært som tilrettelegger og «kobler» av ymse fagmiljø.

– Fartøyet som utvikles og bygges skal ivareta et bredt spekter oppgaver: Fiskevelferd, fokus og kontroll, dokumentasjon og faktisk beslutningsstøtte. Det i tidvis komplekse operasjoner. Vi snakker om en avansert båt med løsninger, utstyr, datakraft og teknologi som gjør den i stand til å fungere som både kommandosentral og støttefartøy for et antall andre båter, sier daglig leder Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice i en pressemelding. 

Ut fra dagens krav og realiteter, paret med forventet utvikling, trer behovet for et nytt, spesialisert fartøy i havbruksnæringa fram. Konkret vil det utvikles et nytt konsept, som per i dag forventes startet bygget høsten 2016. Ettersom verft i Ytre Namdal innehar både kunnskap og leveringsdyktighet, utelukkes ikke at byggingen kan skje lokalt.

Teamarbeid på tvers

– I praksis er Nærøysund Aquaservice den erfarne og krevende brukeren som spiller inn utfordringer. Mens vi, i all beskjedenhet, innehar kompetansen for utvikling og tilpasning av løsninger, sier daglig leder Ole A. Holm i Marin Design om det etablerte samarbeidet.

Forskningsmiljøene skal bidra med spisskompetanse og framdrift, mens NYN blant annet vil sikre at de rette aktørene kommer i kontakt med hverandre. Det framholder daglig leder Ragnar Sæternes i det interkommunale utviklingsselskapet.

 – Et komplementær miljø går her i hop for å løse konkrete utfordringer, og gjennom det ta næringa vesentlige steg videre. Potensialet for ulike brukere er stort – ved at de faktisk vil sikres informasjon for i tide å ta de rette beslutninger og å forebygge uhell. Dette vil kunne bidra til å sikre ytterligere kvalitet og nødvendig dokumentasjon i operasjoner, mener Sæternes.

Potensial for nye produkt

Hvor stor den nye båten blir i fysisk framtoning er ikke avgjort. I utgangspunktet er det forståelse rundt at den kan overstige 15 meter. Det ligger også til grunn at fartøyet blir meget avansert med høy kapasitet på de områdene det skal prestere.

Med tanke på løpende utvikling i næringa er det naturlig at utstyrsleverandører kommer inn og strekker seg videre innen respektive spesialfelt. I prosjektet er spinoff-produkt et naturlig mål.

 – Det er alt identifisert flere nye ønskede løsninger. I og med at dette på ingen måte vil være hyllevare, er det et klart potensiale knyttet til utvikling av nye produkt, sier Holm.