Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) Salgards patent var ugyldig, fordi utprøving ved en avsidesliggende oppdrettslokalitet i forkant av patentinngivelse ble ansett som nyhetshindrende. Nå har høyesterett avvist statens anke og lagmannsrettens dom i favør Salgard blir stående. Foto: Calanus

Staten tapte i luseskjørtsak

Calanus AS’ datterselskap, Salgard AS, har fått rettskraftig medhold i en patentsak mot Staten. Statens anke ble  avvist av Høyesterett

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Salgard AS, et heleid datterselskap av Calanus AS, vant tidligere i høst en ankerettssak i Borgarting lagmannsrett der Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) ved Regjeringsadvokaten var motpart.

Saken dreide seg om selskapets norske patent NO 333 479 («luseskjørt»), der KFIR i 2018 fattet et vedtak om at patentet var ugyldig fordi utprøving ved en avsidesliggende oppdrettslokalitet i forkant av patentinngivelse ble ansett som nyhetshindrende.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kom enstemmig frem til at KFIRs vedtak var ugyldig.

Staten ved Regjeringsadvokaten valgte likevel å anke saken til Høyesterett, som nå enstemmig har avvist anken. Selskapet tilkjennes fulle saksomkostninger for alle rettsinstanser, som tillagt forsinkelsesrente utgjør ca. NOK 4 millioner.

- Det er selvfølgelig tilfredsstillende at vi har vunnet frem i denne saken, men samtidig til frustrasjon at vi har hatt en betydelig ressursbruk som kunne vært spart med en annen behandling i forvaltningen. Vi håper med dette at saken er endelig lukket, og at vi kan konsentrere innsatsen på å utvikle virksomheten vår, sier administrerende direktør, Gunnar Rørstad i Calanus i en pressemelding.