Illustrasjonsfoto settefisk: Linn Therese S Hosteland.

GMO-fôr ser lovende ut

Forsøk på smolt som ble gitt genmodifisert camelinaolje og fiskeolje i fôret, viste ingen synlige forskjeller.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For å unngå redusere avhengighet av fiskeolje i fiskefôr er det mange aktører som har ulike løsninger.

Skretting har funnet en marin mikroalge de skal bruke i deres fôr. Biomar satser på tilføre DHA-rike sukkerspisende mikroalger i fôret. Cargill vil genmodifisere en raps-variant til å lage EPA og DHA-rikt fôr.

Rolf Erik Olsen er forsøksleder for prosjektet på Havforskningsinstituttet. Han undersøkt hvilken effekt genmodifisert camelinaolje i fiskefôr har hatt på smolt. Foto: NTNU.

Det er imidlertid få som har undersøkt effekten av å bruke genmodifiserte ingredienser i fôret til laks, som er offentlig tilgjengelig. På forsøksstasjonen på Matre er det gjennomført flere forsøk, og nå er det nyeste nettopp avsluttet. Denne gangen testet de en ny type olje, ettersom tidligere forsøk hadde hatt litt høye mengder linolsyre, det vil si omega-6.

- Det er ikke gunstig, og vi vil få det litt ned. Den nye oljen har mindre linolsyre og mer EPA og DHA som er i fiskeoljer, sa Rolf Erik Olsen før forsøket.

Så ingen forskjeller

På Matre har Havforskingen gjennomført et åtte ukers forsøk på smolt som har fått genmodifisert omega-3-olje i fôret. Der har 100 grams fisk fått fôr med ulik fetttyper i åtte uker, til den ble rundt 300 gram. 15% av fôret bestod av enten fiskeolje, vanlig camelinaolje, eller genmodifisert camelinaolje.

Selv om all data fra forsøket er ikke er ferdig analysert, ser det ikke ut til å være noen eksterne effekter på fisken.

- Det var ingen effekter på vekst eller andre makroskopiske funn. Vi så ingenting, og ingen forskjell på vekst som ofte kan være avslørende, sier forsøksleder Rolf Erik Olsen til kyst.no.

Han påpeker at de heller ikke observerte noen synlige forskjeller i lever og tilfeller av katarakt hos fisken.

- I likhet med det tidligere forsøk, tyder alt på at det egentlig ikke er et problem å erstatte fôret med genmodifisert camelina. Jeg kan i alle fall si det er en mulighet om man ønsker å bruke det, sier Olsen.

Les også: GMO-camelinaolje kan trygt erstatte fiskeolje

Gjenstår analyser

Da forsøket ble avsluttet ble fisken veid, det ble gjennomført forsøk på immunrespons, og det ble tatt fettprøver.

- Det ble tatt prøver på lever og tarm på fisken, og nyreceller ble utfordret med standardiserte forsøk for å kartlegge immunrespons.

Men disse resultatene må det ventes på.

- Dette arbeidet består veldig mye av analyser. Fettet blir sannsynligvis ferdig til juni. Molekylærbiologien kommer til å bli analysert ferdig i løpet av høsten, forklarer forsøkslederen.

Likevel påpeker han at det er ingenting som tyder på at det er noe spesielt negative effekter på å bruke GMO-kilder i fôret.

- Nå er det gjort såpass mange forsøk rundt dette at vi kan si at det trolig ikke er noen fare for bruk, men vi må også respektere andres meninger, avslutter han.