Ole Johan Sandvær i Innovasjon Norge er generalkommissær for Norway Expo 2020 Dubai og Paul Birger Torgnes, styreleder i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS, signerer partneravtalen mellom de de to. Foto: Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS

Drar til Dubai for å vise frem frem norsk havbruksnæring

Pandemien satte en midlertidig stopper for EXPO 2020, som skulle vært åpnet i Dubai i oktober i fjor. Nå er det imidlertid klart at den åpner 1. oktober i år og Brønnøy-miljøet Campus BLÅ får en viktig rolle i denne Verdensutstillingen, sammen med flere av Norges største selskaper.

Publisert Sist oppdatert

- Vi skal bruke Verdensutstillingen til å vise frem Norge som pioner for bærekraftige havløsninger og gjennom det styrke Norges posisjon som verdensledende havnasjon. Da er Campus BLÅ en perfekt partner, som vi er veldig glade for å få med på laget. De satser virkelig på opplæring og kompetanse i fremtidens næring og har mye å bidra med, sier Ole Johan Sandvær i Innovasjon Norge. Han er generalkommissær for Norway Expo 2020 Dubai.

Kunnskapsmiljøet Campus BLÅ holder til på Toft Brygge utenfor Brønnøysund. Her tilbys fag- og sertifiseringskurs, maritime kurs, videregående utdanning innen akvakultur og fiske og fangst, samt høyere yrkesrettet utdanning mot blå næringer. Campus BLÅ planlegger store investeringer og utvidelser i årene som kommer. Totalt skal det investeres 300 millioner kroner i utbyggingen av besøks- og kompetansesenteret på Toft. En viktig del av disse planene er etablering av en folkehøgskole, som skal ha havet som hovedtema.

- Partneravtalen med Innovasjon Norge er en unik mulighet til å presentere Campus BLÅ sine tilbud for et internasjonalt publikum. Dette er i tråd med våre ambisiøse utviklingsplaner og er svært spennende, sier Robert Jørgensen, daglig leder i Campus BLÅ. - Vi har invitert Nord Universitet og NCE Aquaculture til å delta sammen med oss, og er i dialog med dem om dette.

Skal vise frem Norge som havnasjon

Det er regjeringen som har besluttet at Norge skal delta under Verdensutstillingen i Dubai, med en paviljong hvor Norge skal vises frem som en av verdens ledende havnasjoner. Utstillingen åpner 1. oktober. Innovasjon Norge har ansvaret for Norges deltakelse, som finansieres gjennom et spleiselag mellom staten og næringslivet. Campus BLÅ er en av aktørene som vil bidra med finansiering sammen med Jotun, Kongsberggruppen, DNV, Equinor,  Yara og andre norske selskap med virksomhet innenfor havnæringene.

- EXPO 2020 blir en viktig arena for Norge. Havnæringene er av enorm betydning for hele landet, og vil bli enda viktigere i fremtiden. I Dubai skal vi gjøre vårt for å virkelig posisjonere Norge som en tungvekter i denne næringen, sier Paul Birger Torgnes, styreleder i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS.

Paviljongen skal gjenreises på Toft

Etter endt utstilling i Dubai, planlegges den norske paviljongen gjenreist på Toft, hvor den vil bli en sentral del av både undervisningstilbudet og Havbrukssenteret som finnes her.

- Det er svært gledelig at paviljongen får leve videre som en viktig del av Campus BLÅ etter at utstillingen i Dubai er over. At paviljongen gjenreises vil bety at vi kan fortsette å vise frem havnasjonen Norge i flere år fremover i en viktig region for næringen, sier Sandvær i Innovasjon Norge.

Arbeidet med å sikre seg paviljongen har pågått i to år. Torgnes i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter er glad for at flere, her i Norge, vil få mulighet til å lære mer om næringen. 

 - Å bidra til å løfte fram Norge som havnasjon under Expo i Dubai og i årene etterpå, er spennende og svært givende. Dette passer særdeles godt inn i den framtidsrettede satsingen vi har ved Campus BLÅ, både når det gjelder utdanningstilbudet og utviklingen av besøks- og kompetansesenteret. Vi ser fram til et tett og godt samarbeid med Innovasjon Norge og de øvrige partnerne i dette arbeidet, Torgnes.

Kan bidra til økt rekruttering

Den spektakulære paviljongen vil også benyttes aktivt av den planlagte folkehøgskolen. Liv Bentzen, daglig leder ved Campus BLÅ Folkehøgskole, tror paviljongen vil kunne bidra positivt til rekrutteringen til havnæringene i årene som kommer.

- Paviljongen blir direkte knyttet til opplæringen på folkehøgskolen og vil gi elevene et unikt innblikk i havets muligheter. Spesielt stor betydning vil dette få for elevene på linjen Blå kystturisme. De vil få opplæring i guiding, og muligheten til å øve seg i havpaviljongen, avslutter Bentzen.