Cermaq Canadas semilukkede system har blitt fylt med nesten en halv million smolt. Foto: Sam Chen / Cermaq Canada.

Cermaq tester semilukket anlegg i Canada

En testversjon av Cermaq Canadas semilukkede system er satt i produksjon i British Columbia, ved at 495 000 smolt med en gjennomsnittlig størrelse på 100 gram er satt ut.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I to standardmerder på samme lokalitet har man også satt ut totalt 233 000 smolt med samme vekt. Disse vil bli brukt som en referansegruppe som Cermaq kan måle ytelsen til fisken mot. Det semilukkede systemer er utviklet av den norske leverandøren Fiizk. 

Inntak av sjøvann

Vann pumpes inn i laksemerden gjennom fire sjøvannsinntak som er i stand til å pumpe 300 kubikkmeter vann i minuttet, noe som muliggjør en konstant vannsirkulasjon gjennom hele merden.

Systemet er det første i sitt slag i Canada, men er allerede i brukt av Cermaq i Norge. Her har man fått det som beskrives som lovende resultater fra to grupper med laks, som er fôret opp til 1 kg før overføring til tradisjonelle merder.

Tidligere i høst, i forbindelse med smoltkonferansen til CTRL Aqua, uttalte Harald Takle i Cermaq at han var lite fornøyd med det norske regelverk og den forutsigbarheten man var avhengig av innen lukkede anlegg i sjø.

Derfor fryktet han at de største satsingene på dette vil skje i utlandet.

- Vi kommer til å forske videre, men jeg ser ikke bort fra at både hos oss og hos andre vil de største satsingene på dette komme i utlandet fordi det blir for uforutsigbart her hjemme, sa han.

Heller ikke Lerøys Harald Sveier var nådig under konferansen overfor rammebetingelsene i Norge.

Sveier sa de opplever en stor mangel på vilje og evne til å tenke nytt og annerledes når det gjelder å bruke ny teknologi, fra regjeringen.

- Lukket, flytende anlegg er en dead case, hvis ikke myndighetene nå kommer på banen, sa han.