Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest

Marine Harvest slaktet mer i Q1

Marine Harvest melder i dag at slaktevolumet for første kvartal i år ble 4000 tonn høyere enn meldt tidligere. Driftsresultat for første kvartal ble 1,045 milliarder kroner, opp fra 826 millioner for første kvartal i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Slaktet mengde laks i de ulike produksjonsregionene ble:

Slaktemengde Norge: 54 tusen tonn

Slaktemengde Skottland: 13 tusen tonn

Slaktemengde Canada: 12 tusen tonn

Slaktemengde Chile: 15 tusen tonn

Andre regioner: 3 tusen tonn

Les også: Aarskog hudfletter Sjømat Norge

Totalt ble det slaktet 97 tusen tonn laks, som er 4000 mer enn det som ble estimert under fremleggelsen av Q4 2015. Slaktevolumene er oppgitt i sløyd vekt.

Operasjonell EBIT for konsernet var ca EUR 110 millioner (EUR / NOK 9,5026) i Q1 2016, (EUR 95 mill i 1. kvartal 2015, EUR / NOK 8,7143).

Les også: Marine Harvest søker om seks ekstra utviklingstillatelser

Canada best i klassen

Operasjonell EBIT for Norge er positivt påvirket av EUR 0,03 fra fôrproduksjonen. Operasjonell EBIT for Chile er negativt påvirket av alge-problemene på rundt EUR 0,60 per kg. Operasjonell EBIT for Scotland er negativt påvirket av tap i vår Rosyth prosessanlegg på ca. EUR 0,60 per kg.

Norge EUR 1,85

Skottland EUR 0,65

Canada EUR 1,95

Chile EUR - 1.55

Rapportert netto rentebærende gjeld (NIBD) var om lag 960 millioner EUR (EUR / NOK 9,4346) ved utgangen av kvartalet.

Den komplette Q1 2016 rapport vil bli utgitt den 11. mai kl 06:30 CET.