Skulle loven bli vedtatt vil bl.a. dette anlegget til Marine Harvest Canada, sitt anlegg ved Sonora Point i British Columbia bli tvunget inn i lukkete fasiliteter.

Lovforslag vil tvinge laksen inn i lukkede merder

Dersom lovforslaget «Bill C-228» blir vedtatt av Canadas parlament «House of Commons» senere denne måneden, vil det medføre at hele oppdrettsnæringen i BC må inn i lukkede systemer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lovforslagt ble fremmet tidligere i år av parlamentsrepresentanten Fin Donnelly, har som mål å endre fiskeriloven for «å beskytte villaksen fra farene ved lakseoppdrett i åpne merder». Forslaget ble debattert tidligere i november og skal stemmes over senere i måneden, melder Fishfarming Expert.

Ifølge forslaget kreves det at «at kommersielt oppdrett av fisk i canadiske farvann utenfor vestkysten skal skje i lukkede anlegg."

Donnelly uttaler at «Bill C-228» er det eneste håpet for villaksen i BC, og har underveis i sitt arbeid med å fremme lovforslaget, fått støtte fra en rekke kjendiser og aktivistgrupper.

I lovforslaget heter det også at det offentlige skal kompensere oppdretteren ved eventuelle tap av arbeidsplasser eller næringsvirksomhet som følge av pålegget om å flytte virksomhetene inn i lukkede anlegg.

Tatt i betraktning størrelsen og omfanget av den canadiske oppdrettsnæringen vil dette antagelig bli en svært kostbar lov om den blir vedtatt, skriver Fishfarming Expert.

Den canadiske oppdretterforeningen BC Salmon Farmers Association motsetter seg lovforslaget på det sterkeste og påpeker at provinsens store konkurransefortrinn er de enorme havressursene, og de mener en ansvarlig forvaltning vil være økonomisk gunstig for både kystsamfunn, urbefolkningen, og samtidig beskytte villaksen.