Klar for lavere lusegrenser?

BERGEN: – Salget av EWOS BOOST har økt kraftig de siste årene, og det funksjonelle fôret er et viktig tiltak når lusegrensen senkes fra april.

Publisert

Det sier Trude Jansen Hagland, senior produktsjef for fiskehelse i Cargill Aqua Nutrition.

Lusegrense: 0,2

Lakselusgrensen settes ned fra 0,5 til 0,2 i to seksukers perioder som starter 16. april i Trøndelag og sørover og 21. mai i de tre nordligste fylkene. Mange oppdrettere vil i denne perioden bruke mekaniske behandlinger for å holde lusegrensen. Disse metodene utsetter fisken for stress og håndtering, og risiko for skader i hud og slimlag øker.

– For å redusere risiko for skader, bør oppdretterne styrke fisken slik at den er best mulig rustet ved en mekanisk behandling. Stadig flere av våre kunder bruker EWOS BOOST før og etter slik behandling for å gi fisken et godt hud- og slimlag, sier Hagland.

 Trude Jansen Hagland er senior produktsjef for fiskehelse i Cargill Aqua Nutrition.
Trude Jansen Hagland er senior produktsjef for fiskehelse i Cargill Aqua Nutrition.

Mer mekanisk behandling

Legemidlene mot lakselus er blitt mindre effektive de siste årene, fordi lusen har utviklet nedsatt følsomhet eller resistens. Andelen medikamentelle behandlinger mot lakselus minker, mens ikke-medikamentelle metoder er i sterk vekst.

Hagland refererer til Veterinærinstituttets fiskehelserapport:

– Her fremgår det at antall mekaniske behandlinger økte kraftig, fra 1178 i 2016 til 1669 i fjor. Denne rapporten og tilbakemeldinger fra våre kunder viser at de mekaniske metodene gir skjelltap og skader på hud, gjeller og finner.

Dette svekker immunforsvaret og øker faren for å utvikle sykdom. For eksempel har en fisk satt ut i vest, størst risiko for å dø 10 til 15 måneder etter utsett. En del av årsaken er mekanisk behandling og gjelleproblemer.

Bedre fiskehelse

  • I følge Veterinærinstituttets Fiskehelserapport ble dødelighet i 2017 oftere sett i forbindelse med mekaniske behandlinger enn ved medikamentelle behandlinger.
  • Kunder som har brukt EWOS BOOST i forbindelse med mekanisk behandling melder om at fisken får et godt hud og slimlag, mindre sårutvikling og lavere dødelighet.
  • EWOS BOOST ble lansert i 1999, og var da EWOS’ første funksjonelle fôr. Forut for dette lå en lang utviklingsperiode, og det har senere vært utvikling og dokumentasjon av produktet, både i forsøk og felt.
  • Cargill har tidligere beregnet at lakselus koster norsk oppdrettsnæring ti milliarder kroner i året i form av avlusing og tapt tilvekst.

Gode BOOST-resultater

Det oppstår stadig mer sår og skader. Hud- og slimlaget er fiskens første og viktigste barriere mot sykdom, og skader i skinnet kan gjøre fisken mer mottakelig for infeksjon.

– Ved å styrke fisken vil fiskehelsen bedres og tapene reduseres. Vårt klare råd er å bruke fôr som styrker fisken, i stedet for å drive brannslukking etterpå, sier Hagland

– Tilbakemeldinger fra kunder som bruker BOOST før og etter mekaniske behandling, er at fisken får et godt hud- og slimlag, mindre sårutvikling etter behandling og lavere dødelighet.