Ernst Hevrøy er Technology Leader for Coldwater Nutrition i Cargill Aqua Nutrion. Foto: Magnus Petersen.

- Stor smolt ikke nødvendigvis best

Mange oppdrettere satser på stor smolt, men Ernst Hevrøy i Cargill Innovation forteller at stor smolt ikke nødvendigvis er best for vekst etter utsett, og at mye tyder på at den ikke er like robust på høye temperaturer. - Jo større fisken er, jo mer problemer får den med høy temperatur, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ernst Hevrøy fra Cargill Innovation Center argumentert i sitt innlegg på Microteket i Bergen på torsdag, at det kan være sammenlignbart like effektivt med mindre smolt som stor smplt og trakk frem tallmateriale som viste at tilveksten var sammenlignbar for begge.

- Vi sammenlignet storsmolt over 250 gram, der så vi at etter enn god startfase stoppet veksten opp, men fisken som var 100 gram fortsatte å vokste uhemmet. Da er det kanskje ikke 4-5oo grams smolt som er mest aktuelt, med tanke på tilvekst i sjøfasen.

Hevrøy sier han ikke har så godt tallmateriale enda, men at det ser ut som stor smolt ikke vokser like godt i sjøfasen som en smolt på 100 gram. Han la også til at de fleste vet at tilveksten minker etterhvert som laksen blir større.

- Kvalitet viktigst

Han mener at det ikke er størrelsen, men kvaliteten som er viktigst for at en smolt er god.

- Kvalitet av smolt er viktigst for å få optimal tilvekst i sjø.

Han tror at en kunstig vinter med 12/12 fotoperiode er viktig for å få en god smolt-kvalitet, sammen med riktig lyssetting og moderat temperatur etter vinterlysperioden. En alternativ strategi til større smolt er å satse på høyytelsefôr, og viste fram undersøkelser viste at det gikk hurtigere å nå slaktestørrelse med fôret.

- Vi så at smolt utsatt på rundt 100 gram kom til slaktevekt på 347 dager med spesialfôret Ewos Rapid.

Ifølge Hevrøy nådde fisken en størrelse på 5.2 kilo på 11 måneder, med en fôrfaktor under en. Dette mener han oppdretterne burde ha i tankene når de vurderer smoltproduksjonen og bygging av nye settefiskanlegg.

- Sagt på spissen kan en vurdere en investering på 3-400 millioner for nytt RAS-anlegg.

Liten smolt påvirkes mindre av temperatur

Men han viser til at de som allerede har RAS-anlegg har muligheter til kontrollere temperaturen. At høyere temperatur fører til raskere vekst er ikke nytt i biologien, men ved for høye temperaturer kan veksten bremses i senere sjøfase, ilag med andre ugunstige effekter som kjønnsmodning hos hannfisk ifølge Hevrøy.

- Flere aktører har både RAS og store anlegg, da kan man enklere å kjøre opp temperaturen.En laks som er utsatt for høy temperatur reduserer fôrinntaket etter to til tre uker, mens tilveksten til en liten smolt påvirkes i mindre grad på samme temperatur.

Forklaringen til dette, er ifølge Hevrøy, at ved høy temperatur sliter fisken med å levere oksygen til cellene. Da prioriteres vitale områder for overlevelse og oksygenering av organer. Det går på bekostning av inntak av næring, metabolisme og vekst.

Videre forteller han at i en studie gjennomført i samarbeid med Havforskingsinstituttet/NIFES ble postsmolt på over 700 gram utsatt for 19 grader i 60 dager, noe som førte til at hele 80 prosent av hannfisken kjønnsmodnet.

- Det er ikke bra, og det ser ut som om jo større fisken er, jo mer problemer får den med høy temperatur, sier han.

For å unngå problemer med kjønnsmodning før utsett anbefaler han derfor lave temperaturer.

- Hold temperaturen under 13 grader, i alle fall før utsett, konkluderer han.