Technology Application Manager Terje Utne og Trial Application Supervisor Jannicke Vigen på Cargills nye RAS-lab. Foto: Benedicte Hide
Technology Application Manager Terje Utne og Trial Application Supervisor Jannicke Vigen på Cargills nye RAS-lab. Foto: Benedicte Hide

Cargill åpner ny lab og inngår forskningssamarbeid

Cargill har nå styrket sin forskningskapasitet på RAS, og har åpnet nytt laboratorium ved innovasjonssenteret i Dirdal, samt inngått forskningssamarbeid med Marineholmen RAS lab.

Publisert

For å lykkes med å produsere robust laks i resirkuleringsanlegg (RAS) kreves det svært avansert laksefôr. Og mens oppdrettsnæringen i Norge og andre lakseproduserende land investerer tungt i stadig større RAS-anlegg for smolt og post-smolt, øker kompleksiteten. For å møte oppdretternes nåværende og fremtidige ernærings- og velferdsbehov, styrker derfor Cargill sin forskningskapasitet innen fôr til fisk i RAS, inkludert et dedikert forsknings- og utviklingsanlegg (FoU) i Dirdal og samarbeid med Marineholmen RAS lab, melder Cargill i en pressemelding. 

Langsiktige løsninger

– I Cargill ser vi etter langsiktige løsninger, og vi tror RAS vil være en viktig del av sjømatproduksjon i fremtiden, sier administrerende direktør Fredrik Witte i Cargill Aqua Nutrition North Sea.

- Styrket forskningskapasitet gir oss bedre muligheter til tettere samarbeid med kunder for å utvikle fôrløsninger tilpasset deres unike behov og fremtidige krav.

Cargills eksisterende RAS-fôr  som har vært på markedet i flere år, er utviklet ved deres innovasjonssenter i Dirdal. Det er resultat av en helhetlig tilnærming med hensyn til fôrkvalitet, fordøyelighet, stabil faeces og mineraltilgjengelighet. Samspillet mellom fôret, fisken og resirkuleringssystemet melder de er viktig for å finne den riktige balansen i systemet.

- I Cargill setter vi fisken først. Vår kunnskap innen fiskehelse og ernæring, gjør det mulig å møte laksens ulike behov gjennom variable oppdrettsforhold, og endrede miljø- og helseutfordringer. Cargills neste generasjon RAS-fôr vil bygge videre på dette, og ta ytterligere steg for å sikre at våre kunder kan kontinuerlig drifte sine systemer på en sikker, ansvarlig og bærekraftig måte, melder selskapet.

Forskning og innovasjon i fokus

Det nye RAS-laboratoriet til ti millioner kroner i Dirdal, bygger på Cargills lange tradisjon med å investere i forskning og innovasjon på fiskehelse og ernæring. Laboratoriet er del av Cargills eksisterende innovasjonssenter, hvor forskning har pågått i mer enn 30 år. Det nye laboratoriet er oppgradert med separate resirkuleringsenheter som gjør det mulig for Cargills forskere å konsept-teste nye fôr kontinuerlig, og det dekker alle aspekter av RAS-produksjon.  

- Trenden i Norge er stadig større smolt, og lakseprodusentene investerer i anlegg som kan produsere fisk inntil 1 kilo på land. Cargill har lenge levert fôr til storsmoltprodusenter, og jobber kontinuerlig med å utvikle nye løsninger som gir bedre ytelse både mens smolten holdes på land, og etter utsett i sjø.

Cargill mener at samarbeid er viktig for å levere banebrytende løsninger, og har derfor inngått strategisk partnerskap med Marineholmen RAS lab, et FoU-selskap tilknyttet Universitetet i Bergen med toppmoderne forskningsfasiliteter for RAS. Cargill er første kunde, og vil gjennom dette samarbeidet utføre forsøk på nye fôr som skal gi en sunn og robust fisk. Anlegget er bygget opp med replikanter, og dermed kan man sammenlikne hvordan systemene påvirkes av forskjellige fôr.  

Cargill ambisjoner om å vokse videre innen segmentet for fôr til resirkuleringsanlegg. Med styrket forskningskapasitet på RAS, bygger Cargill ny og verdifull kompetanse innen ernæring for resirkuleringsanlegg.

- Investeringene bidrar til at vi kan tilby bedre produkter og tjenester til våre kunder, sier Witte. 

Cargill har 155 000 ansatte i 70 land.