Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar på NASF-konferansen i Bergen.

Tar grep for å få ned dødeligheten

Under NASF-konferansen i Bergen avslørte SalMar, sammen med Cargill, at de spytter inn 500 millioner kroner til et nytt innovasjonssenter for lakseoppdrett og fiskevelferd. 

Publisert Sist oppdatert

Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar, sier selskapet gjennom årene har tatt mange skritt for å vokse og forbedre bedriften, samt verdikjeden.

- I dag er vi glade og spent for å starte på et nytt kapittel på vår reise, og presse oss selv enda lenger. Det er nemlig et stort vekstpotensial, ikke bare for SalMar, men i bransjen generelt. 

I 2022 var den gjennomsnittlige dødeligheten, ifølge fiskehelserapporten, 16,1 prosent for næringen. SalMar på sin side hadde ifølge Arntsen 9,6 prosent.

- På tross av dette ser vi store muligheter for forbedring. 

Han påpeker at bransjen over mange år har tatt store skritt, der man har tatt i bruk ny teknologi, bygd større smoltanlegg, større lokaliteter, større brønnbåter og større fabrikker. Konsernsjefen sier selskapet selv har et uttalt potensielt mål om å slakte 362 000 tonn om noen få år. 

Arntsen er klar på at veksten likevel må skje på laksens premisser, og derfor ønsker de nå å ta et konkret grep ved lanseringen av «Salmon Living Lab», som skal være et innovasjonssenter som har til hensikt å tette kunnskapsgap og kontinuerlig søke ny innsikt for lakseproduksjon. Cargill er den første partneren SalMar har knyttet til seg på senteret.

Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar under NASF-konferansen i Bergen. Han sier de nå tar grep for å få bukt med en negativ trend i næringen.

- Et vendepunkt for næringen

Arntsen forklarte under NASF-konferansen at de blant annet skal utføre storskala tester på SalMars nåværende produksjonsanlegg med prosjekter basert på ulike fagfelt. Han kan også avsløre at de allerede har startet søking etter nøkkelpersonell til innovasjonssenteret.

Illustrasjon av innovasjonssenteret.

- Jeg tror vi står overfor et nytt vendepunkt for norsk oppdrettsnæring og fiskehelse. Vi må erkjenne at det nå er større utfordringer enn vi historisk har hatt. Det er vårt ansvar å få ned dødelighetstallene.

SalMar-sjefen sier løsningen på dette ligger i kunnskap, og det er nettopp derfor de nå inviterer til en felles innsats med det nye innovasjonssenteret.

- Vi skal sammen med kritikere, forskere, industriledere og andre relevante personer snu den negative utviklingen vi har i Norge for øyeblikket.

Arntsen avslørte at oppstartsinvesteringen for det nye senteret er estimert til 500 millioner kroner. 

- Vi er veldig spente på veien videre, sa han til de oppmøtte under NASF-konferansen.

Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar, like før salen ble fylt til randen av publikum.