Kvinner i supply chain (fra venstre): Julie Vik, Olga Mesnajeva, May-Britt Hoff, Helene Osland, Aslaug
Eidsdottir, Åse Andreassen og Trine Ekeland.
Kvinner i supply chain (fra venstre): Julie Vik, Olga Mesnajeva, May-Britt Hoff, Helene Osland, Aslaug Eidsdottir, Åse Andreassen og Trine Ekeland.

Kvinneandelen i "supply chain" doblet på 10 år

En typisk oppfatning er gjerne at logistikk og forsyningskjede er fagområder dominert av menn. Men så er ikke tilfellet lenger på supply chain-avdelingen ved hovedkontoret til Cargills norske virksomhet.

Publisert Sist oppdatert

For 10 år siden var kvinneandelen på «supply chain», som forsyningskjede kalles her hos oss, 33 prosent. Nå er den 67 prosent. Sjefen for avdelingen er riktignok en mann. For tiden er imidlertid han ute i farspermisjon, og den som stepper inn i rollen er kvinne.

- Hvorfor det nå virker som flere kvinner ønsker å søke seg mot supply chain enn tidligere, er jeg usikker på. Det kan ha sammenheng med mer publisitet om supply chain fagfelt og at det nå er flere kvinner som utdanner seg og har kompetanse på området. Kvinnelige ledere har også vært mer fremtredende i media og på fagseminarer, noe som både inspirerer og motiverer, sier May-Britt Hoff som er fungerende leder av supply chain i Cargill Norge.

Hun mener det i dag mest er tilfeldigheter om det er kvinner eller menn som bekler stillinger også innenfor logistikk og supply chain. Det avgjørende er de personlige kvalitetene og egenskapene og at det er en match både fra de som søker stilling og arbeidsgiver.

- Ansetter de beste

Synspunktene deles av Tor-Erik Røynesdal, supply chain-sjefen som nå er ute i farspermisjon. Han kom med denne betraktningen før han gikk ut i permisjon:

- Den aller viktigste årsaken til at kvinneandelen har økt, er at flere dyktige kvinner har søkt på stillinger hos oss! Vi har et klart ønske om å rekruttere begge kjønn. Det er utgangspunktet. At kvinneandelen har økt, har sikkert mange grunner, deriblant fokus på tekst i stillingsannonser, og at vi har begge kjønn representert fra bedriften under jobbintervjuene. Uansett, så har vi alltid valgt den beste kandidaten. De siste årene har det ofte vært kvinner.

Blandet balanse

HR-sjef Judith Tørvi har et bredt perspektiv når hun forklarer utviklingen.

- Vi krever i utgangspunktet utdannelse på bachelor- eller masternivå i et relevant fagfelt til stillingene i Supply Chain. I Norge i dag er det samlet sett flere kvinner (ca 60%) enn menn (ca 40%) i høyere utdanning. Dette reflekteres også i søkerlister til stillinger hos oss, og er nok en vesentlig årsak til at kvinneandelen har økt, sier hun.

Det norske arbeidsmarkedet er likevel fortsatt tydelig kjønnsdelt. Selv om kvinner og menn har tilnærmet lik yrkesdeltakelse, jobber de innenfor ulike yrker, næringer og sektorer.

- Et kjønnsblandet arbeidsmiljø er et gode i seg selv tenker jeg. Å ha både kvinner og menn blant de ansatte bidrar til at tonen på arbeidsplassen endres, og at arbeidsmiljøet blir bedre for alle, sier Tørvi.

Likestilling i Cargill

Cargill har et mål om kjønnsbalanse i ledende stillinger og tenker at mangfold er god business. Det er flere grunner til at dette er smart, og Tørvi peker blant annet på følgende:

- Mangfold, som for eksempel kjønnsblandet arbeidsmiljø, er bra fordi det inspirerer, gir perspektiver, fremmer produktiviteten og gode løsninger, forutsatt at ledere har kunnskap til å lede mangfoldet.

- Positivt for omdømmet: Unge arbeidstakere velger arbeidsgivere på en annen måte i dag enn tidligere. Dagens ungdom er vant til kjønnsbalanse og velger bedrifter som speiler samfunnet de lever i. Like viktig er det også at når folk som jobber i en bedrift snakker pent om den, skapes det positive ringvirkninger.

- Langt flere hoder å velge imellom: Næringen trenger flere flinke hender og kloke hoder. Vi har ikke råd til å rekruttere basert på vane, og hilser mangfoldet i kandidater velkommen.