Gonzalo Romero, Hugo Contreras og Erich Guerrero. Foto: Salmonexpert.
Gonzalo Romero, Hugo Contreras og Erich Guerrero. Foto: Salmonexpert.

Info-pakke inspirert av Norsk Fiskeoppdrett

Salmonexpert (Norsk Fiskeoppdrett sitt søsterorgan i Chile), Cargill og PEM (Chiles regjeringsprogram for bærekraftig lakseoppdrett) har gått sammen om å lage en informasjonspakke om oppdrettsnæringen i Chile.

Publisert

I første omgang skal det utarbeides en plakat som forteller fakta om laksen som sunn mat, og laksenæringen som en bærekraftig matprodusent, forholdet til miljøet og lokalsamfunnet. Denne skal distribueres til alle interessenter i bransjen, inkludert lokalsamfunn der det er lakseoppdrett.

Erich Guerrero, ansvarlig redaktør og leder i i Salmonexpert sier i en kommentar til Kyst.no at det er mye uvitenhet om lakseoppdrett.

- Denne plakaten er det første initiativet fra alliansen. Den skal bidra til å få frem flere positive sider ved næringen utover at den sysselsetter mange mennesker i distriktene, sier han, og legger til at bærekraft, sunnhetsaspektet er andre viktige sider som må frem.

Informasjonsarbeidet har som mål at det skal generere større identitet og fellesskapsfølelse blant alle som er knyttet til næringen. Gjennom pålitelige og konkrete data, formidlet på en pedagogisk og god måte, skal tall og fakta som kan være vanskelig i utgangspunktet bli lettere å forstå.

Plikt til å investere i samfunnet

Gonzalo Romero, daglig leder for PEM (Bærekraftig laksenæring), legger vekt på det faktum at lakseoppdrett er uløselig knyttet til området der produksjonen skjer.

Gonzalo Romero, Cristian Guzman fra Cargill og Erich Guerrero diskuterer planer om å formidle informasjon om lakseoppdrett. Foto: Salmonexpert
Gonzalo Romero, Cristian Guzman fra Cargill og Erich Guerrero diskuterer planer om å formidle informasjon om lakseoppdrett. Foto: Salmonexpert

- Det beste vi kan gjøre er at informasjon blir tilgjengelig på alle nivåer i bedriftene og i lokalsamfunnet. På denne måten blir folk slv i stand til å gjøre sine vurderinger og trekke egne konklusjoner om fordeler næringen har for både lokalsamfunn og landet som helhet, sier han.

For Cargill er forholdet til samfunnet en av de "fem pilarene" de baserer sin virksomhet på.

- Når vi går inn i et nytt marked, vektlegger vi at det er verten som ønsker oss velkommen og gir oss muligheten til å operere der, noe som er et stort ansvar. Vi føler plikt til å investere i samfunnet rundt virksomheten for å jobbe sammen, sier Hugo Contreras, administrerende direktør for Cargill Aqua Nutrition (CQN).

Ikke første gang

Salmonexpert har tidligere utgitt en “lakseplakat” med fakta om laksen som det mest energieffektive husdyret i verden. Denne var inspirert, og delvis en videreutvikling av Norsk Fiskeoppdrett sin lakseplakat fra 2009.

- Vi høstet overbevisende tilbakemeldinger for plakaten vi utgav for etpar år siden. Den henger rundt i mange bedrifter i oppdrettsnæringen i Chile. Men nå tar vi informasjnsansvaret et skritt sidere, avslutter Erich Guerrero til Kyst.no