God stemning på taket av Lanternen da Tor Instanes, adm. dir i Marineholmen Forskingspark, Siren Grønhaug fra Lerøy, Einar Wathne i Cargill og Jarl Giske fra UIB, møttes til kranselaget for nybygget. Foto: Katarina Berthelsen.
God stemning på taket av Lanternen da Tor Instanes, adm. dir i Marineholmen Forskingspark, Siren Grønhaug fra Lerøy, Einar Wathne i Cargill og Jarl Giske fra UIB, møttes til kranselaget for nybygget. Foto: Katarina Berthelsen.

Kranselag for Cargill og Lerøy

Marineholmens nyeste bygg, Lanternen, skal romme kontorer for to store aktører i havbruksnæringen nemlig Lerøy og Cargill. I dag var representanter fra begge firma, samt Jarl Giske som er Marin Dekan ved UIB, tilstede for kranselag på taket av bygget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tradisjon tro holdes kranselag av snekkerne når byggverket er under tett tak. I dag fikk representanter fra både Cargill, Lerøy og UIB teste takets styrke på toppen av Lanternen på Marineholmen i Bergen. Det nye kontorbygget som skal huse havbruksaktørene har fem etasjer, hvor Cargill blir sittende i andre. De tre øverste blir hjem for Lerøy, som flytter til Marineholmen fra Bontelabo, mens det i første etasje blir restaurant og kantine.

Einar Wathne, Jarl Giske, Siren Grønhaug, Krister Hoaas og Tor Instanes på Høyteknologisenteret.
Einar Wathne, Jarl Giske, Siren Grønhaug, Krister Hoaas og Tor Instanes på Høyteknologisenteret.

Representantene møttes på Høyteknologisenteret, hvor alle parter først fikk dele egne og firmaenes tanker rundt å flytte til den marine klyngen.

Jarl Giske ved Universitetet i Bergen (UIB) forteller at han synes det er stas med nye innflyttere til Marineholmen, som nå skal få finne sin plass blant studenter og forskningsmiljø.

- Forskning, utdanning og næringsaktører har et behov for å møte hverandre, så det er nettopp dette næringen trenger, sier han.

- Vil få utsiden inn

Og en mulighet til å møte andre i næringen, er nettopp det Einar Wathne fra Cargill ønsker at skal skje på Marineholmen.

- Da vi så etter nytt lokale ville vi gjøre dette i tråd med vår strategi, som er å få utsiden inn. På Marineholmen er det et sterkt fagmiljø, hvor det produseres talenter for oss, sier Wathne,

- Vi vil fungere som en magnet, slik at de brikkene som må på plass kommer til oss i form av studenter og idéer i samtale med andre aktører, legger han til.

Wathne sier selskapet har et ønske om å fremstå som attraktivt for studenter.

- De er fremtidens forbrukere, og vi trenger de som en høringsinstans for å se hva som ligger foran, mener han.

Med nye kontorlokaler ser de for seg gode muligheter for uformell nettverksbygging, både i sosial og formell kontekst. Selskapet har også besluttet å gå over fra kontorer til åpent landskap, som blir nytt for Cargill når de flytter inn i 2018.

Bygger ut enda mer

Siren Grønhaug fra Lerøy forteller at Lerøy har en sterk historie i Bergen, men at fiskeindustrien ikke er den samme på Bontelabo som det den var før.

- Vi ser på det som nyttig å flytte til det nye marine miljøet. Vår visjon er å skape morgendagens arbeidsplasser, som også er en av grunnene til at vi ønsker å flytte nærmere studentene.

Tor Instanes som er administrerende direktør ved Marineholmen Forskningspark, forteller til kyst.no at bygget skal bli klart for innflytting om ett år, i desember 2018, men legger til at Marineholmen enda ikke er ferdig utbygget.

- I masterplanen er planen å bygge ut 130 000 kvadratmeter til. Det vurderes om både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal komme hit, og det får vi fint plass til, sier Instanes.

Han påpeker at ved å være en klynge er de også i kontinuerlig utvikling. Til nå har han sett nærmere 6000 kvadratmeter skifte næring, fra oljerelatert til marin.

- Vi vil at Marinholmen skal bli plassen å gå for de som opererer i den marine næringen, slår han fast.